Archiv pro zvolené období

Dětský maškarní karneval

Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče, či prarodiče, na dětský maškarní karneval, který se bude konat
v sobotu 15. února 2020 od 14:30 hod. v sále Hasičské zbrojnice v Malé Bystřici.
Pro děti je připravena spousta her, soutěží a zábavy.
Moc se těšíme na všechny masky a společně strávené odpoledne!

Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci

Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci byl v letošním roce ve výši 11 767 Kč. Chtěly bychom moc poděkovat skupince koledníků, v čele s jejich vedoucí, za obětavost a čas věnovaný této dobročinné akci. Určitě ale velké poděkovaní patří také vám, občanům Malé Bystřice, za štědrost a ochotu přispět na dobrou věc.
V příloze se nachází tabulka s výtěžky Tříkrálové sbírky Charity Valašské Meziříčí v letech 2018 – 2020.

Tříkrálová sbírka 2020

Charita opět po roce vyšle do všech měst a míst Tříkrálové koledníky, kteří lidem přinesou radostnou zprávu o narození Ježíše Krista a požehnání do všech dní nového roku 2020. V rámci koledy je možné přispět do kasičky na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo na provoz sociálních služeb Charity Valašské Meziříčí, které těmto lidem nabízejí pomoc a podporu.

Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne v pátek 10. ledna a v sobotu 11. ledna 2020.

Harmonogram svozu odpadu v roce 2020

Na webu obce, v záložce Harmonogram svozu odpadu, najdete aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu (plasty a obalové kovy) v první polovině roku 2020.