Archiv pro zvolené období

Nové jízdní řády

Upozorňujeme všechny občany, že od 1. ledna 2021 budou platit nové jízdní řády.
Kompletní jízdní řády najdete na odkaze:
https://www.idzk.cz/autobusy/2021

Vpravo najdete výběr jízdních řádů pro Malou Bystřici.

Nové vydání zpravodaje — listopad-prosinec 2020

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejeme vám pohodové čtení a příjemně strávený čas s naším obecním zpravodájkem.

Harmonogram svozu odpadu v první polovině 2021

Na webu obce, v záložce Harmonogram svozu odpadu, najdete aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu (plasty a obalové kovy) v první polovině roku 2021.

Uzavření obecního úřadu

Z důvodu nařízení Krajské hygienické stanice ve Zlíně dojde k uzavření Obecního úřadu v Malé Bystřici od 27.11. do 6.12.2020.

Pokyny pro občany v době uzavření obecního úřadu najdete v příloze.

Omlouváme se za případné komplikace a přejeme všem pevné zdraví.

Třídění odpadu pro domácnosti v karanténě

Žádáme občany, jejichž domácnosti byla nařízena karanténa, aby po dobu jejího trvání netřídili odpad.
Obecní úřad jim poskytne plastové pytle na smíšený odpad, které prosíme před odevzdáním dobře zavázat.
Děkujeme.

Telefonní kontakt pro poskytnutí pytlů: pan Válek 737 235 158

Nové vydání zpravodaje — červenec-říjen 2020

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejeme vám pohodové čtení a příjemně strávený čas s naším obecním zpravodájkem.

Informace z obecního úřadu

V současné době platí změna úředních hodin obecního úřadu, a to: pondělí 12.00 až 17.00 a středa 8.00 až 13.00. Pro komunikaci prosíme, abyste upřednostnili e-mail nebo telefon (starostka: 734 522 279, místostarostka 739 345 351). Obecní knihovna je do odvolání uzavřena.

Vzhledem k závažné situaci v souvislosti s šířením koronaviru obec Malá Bystřice nabízí:

 • možnost zajištění základního nákupu a léků, spolu s dovozem přímo domů, pro občany, na které byla uvalena karanténa, nebo pro občany Covid-19 pozitivní,
 • pro občany žijící v domácnosti, která je v karanténě poskytne plastové pytle na odpad – tyto se budou používat ve dvojí vrstvě, taková domácnost je zproštěna povinnosti třídit odpad,
 • v budově obecního úřadu jsou pro občany Malé Bystřice k dispozici ke koupi (v omezené míře) jednorázové roušky (cena 4 Kč),
 • v nabídce je stále ještě dezinfekce na ruce (pro občany Malé Bystřice bezplatně, nutno mít vlastní nádobu).

SMS infokanál obce

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
 • uzavírkách místních komunikací?
 • termínech mimořádných svozů odpadu?
 • konání kulturních a společenských akcí?
 • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
 • a další užitečné informace spojené se životem ve vaší obci?

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:

 • online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
 • SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
 • nebo osobně na obecním úřadě obce.

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě obce.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů v naší obci

V pátek 2. a sobotu 3. října proběhly volby do zastupitelstev krajů.
Volební účast v naší obci byla 42,53%, podrobnější výsledky jednotlivých politických stran najdete v příloze.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti. Sběr bude proveden v sobotu 12. září 2020 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8.00–9.00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:
olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.
VELKOOBJEMOVÉ:
matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.
Podnikatelé mohou po dohodě s vedením obce odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu:
horní konec a Malenov: úterý 8.9.
dolní konec: středa 9.9.
Santov: čtvrtek 10.9

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v dubnu 2021.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, okna, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.