Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Termíny svozu odpadu

Termín svozů komunálního odpadu v druhé polovině 2023

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
3. 14. 11. 9. 6. 4.
17. 28. 25. 23. 20. 18.
31.          

Termín svozů tříděného odpadu v druhé polovině 2023

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
7. 4. 1. 13. 10. 8.

Odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů

ZÁŘÍ
9.
Třídíme odpad: kam s vaším odpadem?