Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Obecní úřad

Obecní úřad má své zázemí v budově v samotném centru obce. V budově se nachází také místní obecní knihovna. Vedle budovy obecního úřadu stojí hasičská zbrojnice, kterou využívá místní sbor dobrovolných hasičů. Zastupitelstvo obce má 7 členů, kteří ze svého středu vybírají starostu a místostarostu.

V následující sekci najdete povinně zveřejňované informace, elektronickou úřední desku, e-podatelnu, která pomáhá občanům komunikovat s úřadem, a další důležité informace spojené s chodem a službami obecního úřadu.