Pohled ze Santova na Svantovítovu skálu a okolí

Kronika obce

Zpracovávání obecní kroniky patří neodmyslitelně k činnostem obce. Zaznamenávání místní současnosti pro budoucí generace je krásnou, ovšem často také málo váženou prací. Vedení obce se proto rozhodlo umožnit nahlédnutí do obecních kronik, a to od roku 1992.

KRONIKÁŘI OBCE

Kroniky 1992–2005 — Jaromír Zajíček
Kroniky 2005–dosud — Bořivoj Ptáček