Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Úřední deska

Všechny dokumenty umístěné na elektronické úřední desce jsou v listinné podobě k nahlédnutí také na obecním úřadě v Malé Bystřici v úředních hodinách nebo na vývěsce před budovou obecního úřadu. Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Archiv finančních dokumentů obce (návrh rozpočtu, schválený rozpočet, návrh závěrečného účtu, závěrečný účet, schválená pravidla rozpočtového provizoria, schválené rozpočtové opatření, návrh střednědobého výhledu rozpočtu, schválený střednědobý výhled rozpočtu) je k nahlédnutí on-line v sekci Rozpočet obce.

Dokumenty úřední desky

Název Popis Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor

Sdělení dle §106/1999Sb.

Sdělení o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

18.09.2023

20:48

Snímek obrazovky 2023-09-18 204733
§106-1999 1.2023

ZPRÁVA o uplatňování územního plánu Malá Bystřice

ZPRÁVA o uplatňování územního plánu Malá Bystřice za období 01/2019 – 05/2023

05.09.2023

10:43

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Malá Bystřice

Aukční vyhláška

Aukční vyhláška majetku České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

04.09.2023

12:22

SKM_C3350230904122200

Opatření obecné povahy

Snížení rychlosti v obci Malá Bystřice - lokalita U Bušů

28.08.2023

12:11

SKM_C3350230904121000

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost

31.07.2023

09:51

2023-8959(vCRjf5)

Návrh opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy snížení povolené rychlosti jízdy v místní části U Bušů - Okluk.

12.07.2023

15:43

SKM_C3350230712145700

Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu za účelem zajištění akce XTERA VALACHY MAN

19.06.2023

15:41

SKM_C3350230619151601

Mikroregion střední Vsetínsko návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu střední Vsetínsko

01.06.2023

09:09

návrh závěrečného účtu SPRM_SV_2022-úplný (2)

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Rozpočtové opatření č. 3/2023

25.05.2023

01:27

31.12.2023

23:59

RO 3_2023

Závěrečný účet obce Malá Bystřice za rok 2022

Závěrečný účet obce Malá Bystřice, Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2022

24.05.2023

23:24

Závěrečný účet 2022
Zprava o hospodareni obce 2022

Rozpočtové opatření č. 2/2023

Rozpočtové opatření č. 2/2023

15.05.2023

16:50

31.12.2023

23:59

RO 2_2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

12.05.2023

12:33

2023-8959

Rozpočtové opatření č. 1/2023

Rozpočtové opatření č. 1/2023

01.03.2023

15:46

31.12.2023

01:00

RO 1_2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999.

28.02.2023

09:01

SKM_C3350230313094400

Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Vsetínsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č.250/2000 Sb. Mikroregionu Vsetínsko

03.01.2023

09:30

Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Vsetínsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů SPRM Střední Vstetínsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č.250/2000 Sb. Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko

02.01.2023

09:26

Oznámení o zveřejnění dokumentů SPRM Střední Vsetínsko

Rozpočet obce Malá Bystřice 2023

Schválený rozpočet obce Malá Bystřice na rok 2023

22.12.2022

09:15

Schválený rozpočet 2023

Publicita - rekonstrukce vytápění v obecním domě V Údolí

Rekonstrukce vytápění v obecním domě V Údolí. Nákup 2 akumulačních nádob, oběhových čerpadel, tlakové expanzní nádoby, nové rozvody vytápění a výměna otopných těles v objektu.

19.12.2022

10:00

Publicita Malá Bystřice vytápění

Neinvestiční dotace spolufinancována Zlínským krajem "Nákup zásahových oděvů a dýchacích přístrojů"

Dotace je poskytována na základě programu RP12-22 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje pro rok 2022.

05.12.2022

11:53

PROJEKT

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

21.09.2022

15:27

Výzva
Seznam vlastníků

Závěrečný účet obce 2021 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2021

01.06.2022

14:41

SKM_C3350230330143701

Sdělení o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Sdělení o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb.

12.01.2022

13:50

Sdělení o poskytnutí informací

Střednědobý výhled rozpočtu obce

Střednědobý výhled rozpočtu obce Malá Bystřice pro roky 2022 - 2025 (v tis. Kč)

05.01.2022

14:50

31.12.2025

23:00

SKM_C3350230330144900