Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Úřední deska

Všechny dokumenty umístěné na elektronické úřední desce jsou v listinné podobě k nahlédnutí také na obecním úřadě v Malé Bystřici v úředních hodinách nebo na vývěsce před budovou obecního úřadu. Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Archiv finančních dokumentů obce (návrh rozpočtu, schválený rozpočet, návrh závěrečného účtu, závěrečný účet, schválená pravidla rozpočtového provizoria, schválené rozpočtové opatření, návrh střednědobého výhledu rozpočtu, schválený střednědobý výhled rozpočtu) je k nahlédnutí on-line v sekci Rozpočet obce.

Dokumenty úřední desky

Název Popis Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor

Veřejná vyhláška - VALACHY MAN 2024

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu za účelem zajištění akce VALACHY MAN 2024 ve dnech 22.6.2024 a 23.6.2024.

17.06.2024

14:35

SKM_C3350240618143700

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

10.06.2024

01:00

26.06.2024

08:00

Výsledky voleb EP 2024

Rozpočtové opatření č. 4/2024

05.06.2024

16:30

31.12.2024

23:59

RO 4_2024

SPRMSV návrh závěrečného účtu 2023

Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko za rok 2023

31.05.2024

09:00

návrh závěrečného účtu SPRM_SV_2023-úplný

Rozpočtové opatření č. 3/2024

18.05.2024

21:25

31.12.2024

23:59

RO 3_2024

Závěrečný účet obce Malá Bystřice za rok 2023

Schválený závěrečný účet obce Malá Bystřice za rok 2023 + zpráva o hospodaření obce za rok 2023

15.05.2024

09:53

Závěrečný účet 2023
Zpráva o hospodaření obce za rok 2023

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín informuje o zahájení revize katastru nemovitostí obce Malá Bystřice, která potrvá od 1.7.2024 přibližně do 30.6.2025

23.04.2024

08:05

30.06.2025

00:00

109123759010_810_RO32024_revize21a
109123759010_810_RO32024_revize21b

Rozpočtové opatření obce č.2

Rozpočtové opatření obce Malá Bystřice

22.04.2024

09:27

RO č 2 2024

Návrh závěrečného účtu obce 2023

Návrh závěrečného účtu obce Malá Bystřice za rok 2023 + zpráva o přezkumu hospodaření obce.

12.04.2024

09:32

Zpráva o přezkumu hospodaření 2023
Návrh ZÚ 2023

Publicita -Pořízení vybavení obecní dům V Údolí

Povinná publicita projektu Pořízení vybavení - Obecní dům V Údolí 120 ks židlí, 20 ks stolů, 5 ks vysokých stolků a řečnický pult

01.04.2024

09:40

2405061129-a3horizontal

Rozpočtové opatření obce Malá Bystřice č.1

Rozpočtové obce číslo 1

20.03.2024

11:34

RO č 1 2024

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Obec Malá Bystřice získala dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na základě Programu na podporu obnovy venkova, konkrétně Podpora zpracování projektové dokumentace. Jedná se o finance ve výši 228 000 Kč což je 49,85% ceny našeho projektu na kulturní dům „Objekt č. pop. 111 – Malá Bystřice - stavební úpravy“. „Objekt č. pop. 111 – Malá Bystřice - stavební úpravy“ je spolufinancován Zlínským krajem.

20.03.2024

11:28

Logo Zlínský kraj JPG černé (1)

Veřejná vyhláška Valašská rally

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici během Valašské Rally 7.4.2024

18.03.2024

15:01

SKM_C3350240318160200

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Informace o umístění stavby "Objektu pro dětskou skupinu"

13.03.2024

14:54

SKM_C3350240320095500

Povinnost vlastníků pozemků provádět údržbu vegetace podél silnic II. a III. třídy

Dopis ŘSZK

12.02.2024

16:33

SKM_C3350240207165001

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny Jednota

25.01.2024

07:07

SKM_C3350240304080201

Opatření obecné povahy - zavedení kontrol na hranici s SR

Opatření obecné povahy- znovuzavedení kontrol na hranici se Slovenskou republikou

05.01.2024

14:08

5_Opatření obecné povahy_hranice

Mikroregion střední Vsetínsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů mikroregionu Střední Vsetínsko

04.01.2024

14:04

oznámení o zveřejnění dokumentů - mikroregion SV_2024

SOMV oznámení

Mikroregion Vsetínsko oznámení o zveřejnění dokumentů

03.01.2024

14:05

Oznámení o zveřejnění dokumentů SOMV dle zákona č 250-2000 Sb

Rozpočet obce na rok 2024

Schválený rozpočet obce Malá Bystřice na rok 2024

03.01.2024

08:34

Schválený rozpočet 2024

Střednědobý výhled obce Malá Bystřice

Schválený střednědobý výhled obce Malá Bystřice 2025 - 2027

18.12.2023

11:05

SKM_C3350240304101100

Smlouva o poskytnutí půjčky

Smlouva o poskytnutí půjčky Mikroregionu Střední Vsetínsko, pro předfinancování dotačního projektu - Předcházení vzniku odpadu.

18.12.2023

10:15

SKM_C3350240304141600

Obecní vyhláška o poplatku za odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém odpadového hospodářství

17.12.2023

08:10

poplatky odpad. systém

Obecní vyhláška o poplatku za pobyt

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za pobyt

17.12.2023

08:07

poplatek pobyt

Obecní vyhláška o poplatku za psy

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za psi

17.12.2023

08:06

Vyhláška poplatek psi

Návrh rozpočtu obce Malá Bystřice na rok 2024

Návrh rozpočtu obce Malá Bystřice na rok 2027

01.12.2023

08:21

Návrh rozpočtu 2024

Návrh SRMSV rozpočet na rok 2024

Návrh rozpočtu mikroregionu střední Vsetínsko na rok 2024

24.11.2023

18:56

2024-návrh rozpočtu DSO_SV

Návrh SRMSV střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu střední Vsetínsko na rok 2025 - 2027

24.11.2023

18:54

2025-27-návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO_SV

Návrh SOMV střednědobý výhled 2025 - 2026

Návrh mikroregionu Vsetínsko střednědobý výhled 2025 - 2026

24.11.2023

18:44

Střednědobý výhled rozpočtu SOMV 2025-2026 NÁVRH

Návrh SOMV rozpočet 2024

Návrh rozpočtu Mikroregionu Vsetínsko na rok 2024

24.11.2023

18:43

Rozpočet SOMV 2024 - NÁVRH

Návrh střednědobého výhledu obce

Návrh střednědobého výhledu obce Malá Bystřice

20.11.2023

06:03

SKM_C3350240304095600

Rally Rentor Partr Vsetín

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu komunikací z důvodu pořádaní motoristického podniku Rally Vsetín 2023

10.10.2023

10:32

SKM_C3350231013153200

Sdělení dle §106/1999Sb.

Sdělení o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

18.09.2023

20:48

Snímek obrazovky 2023-09-18 204733
§106-1999 1.2023

ZPRÁVA o uplatňování územního plánu Malá Bystřice

ZPRÁVA o uplatňování územního plánu Malá Bystřice za období 01/2019 – 05/2023

05.09.2023

10:43

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Malá Bystřice

Opatření obecné povahy

Snížení rychlosti v obci Malá Bystřice - lokalita U Bušů

28.08.2023

12:11

SKM_C3350230904121000

Návrh opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy snížení povolené rychlosti jízdy v místní části U Bušů - Okluk.

12.07.2023

15:43

SKM_C3350230712145700

Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu za účelem zajištění akce XTERA VALACHY MAN

19.06.2023

15:41

SKM_C3350230619151601

Mikroregion střední Vsetínsko návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu střední Vsetínsko

01.06.2023

09:09

návrh závěrečného účtu SPRM_SV_2022-úplný (2)

Závěrečný účet obce Malá Bystřice za rok 2022

Závěrečný účet obce Malá Bystřice, Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2022

24.05.2023

23:24

Závěrečný účet 2022
Zprava o hospodareni obce 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

12.05.2023

12:33

2023-8959

Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Vsetínsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č.250/2000 Sb. Mikroregionu Vsetínsko

03.01.2023

09:30

Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Vsetínsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů SPRM Střední Vstetínsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č.250/2000 Sb. Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko

02.01.2023

09:26

Oznámení o zveřejnění dokumentů SPRM Střední Vsetínsko

Publicita - rekonstrukce vytápění v obecním domě V Údolí

Rekonstrukce vytápění v obecním domě V Údolí. Nákup 2 akumulačních nádob, oběhových čerpadel, tlakové expanzní nádoby, nové rozvody vytápění a výměna otopných těles v objektu.

19.12.2022

10:00

Publicita Malá Bystřice vytápění

Neinvestiční dotace spolufinancována Zlínským krajem "Nákup zásahových oděvů a dýchacích přístrojů"

Dotace je poskytována na základě programu RP12-22 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje pro rok 2022.

05.12.2022

11:53

PROJEKT

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

21.09.2022

15:27

Výzva
Seznam vlastníků

Závěrečný účet obce 2021 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2021

01.06.2022

14:41

SKM_C3350230330143701

Sdělení o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Sdělení o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb.

12.01.2022

13:50

Sdělení o poskytnutí informací

Střednědobý výhled rozpočtu obce

Střednědobý výhled rozpočtu obce Malá Bystřice pro roky 2022 - 2025 (v tis. Kč)

05.01.2022

14:50

31.12.2025

23:00

SKM_C3350230330144900