Pohled na část obce Malá Bystřice ze Svantovítovy skály

Zpravodaj obce

Logo zpravodaje obce Malá Bystřice
  • Evidenční číslo: MK ČR E 23921
  • Periodicita: 4× ročně
  • Vydavatel: Obec Malá Bystřice, Malá Bystřice 55, 756 27, IČO 00304085
  • Tištěná verze: k dostání v budově obecního úřadu
  • Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová, PhD.
  • Kontakt pro zasílání příspěvků: hrabinovasvetlana@gmail.com