Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Vyhlášky a předpisy

O místním poplatku z pobytu

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malá Bystřice

O místním poplatku ze psů

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů

O místních poplatcích

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Požární řád obce Malá Bystřice

Podmínky zimní údržby chodníků, místních a účelových komunikací v obci Malá Bystřice

O udržování čistoty a pořádku na území obce Malá Bystřice