Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Vyhlášky a předpisy

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, platnost od 1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška obce Malá Bystřice o místním poplatku z pobytu, platnost od 1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška obce Malá Bystřice o místním poplatku ze psů, platnost od 1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška: pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Požární řád obce Malá Bystřice

Podmínky zimní údržby chodníků, místních a účelových komunikací v obci Malá Bystřice

Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty a pořádku na území obce Malá Bystřice