Chalupy a obydlí na Santově

Život v obci

První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1620, kdy poddaní z rožnovského panství začali spojovat rozptýlené pasekářské usedlosti. V současnosti se jedná o samostatnou obec s velmi rozmanitým katastrem, kdy nejníže položená je přehrada Bystřička a nejvýše se nachází Vsacký Cáb. Údolím obce protéká říčka Bystřička, od které je odvozen i její název. Častým cílem turistů jsou Svantovítovy skály, které jsou na trase naučné stezky Klenov, a Santov, který je osadou a součástí obce, kde je situována památkově chráněná roubená valašská zvonice.