Chalupy a obydlí na Santově

Jak se u nás žije

Kulturní život v obci

V obci není tak velký a bohatý kulturní a společenský život, jako v jiných větších obcích, přesto se zde najdou akce, které určitě stojí za to navštívit a kterými se obec může pochlubit.

Santov a především malá rodinná hospůdka jsou kolébkou kulturního vyžití obce. V hospůdce se pořádají zajímavé programy obohacené tradičními lidovými zvyky. Návštěvníky tu lákají velikonoční a vánoční jarmarky, pálí se zde čarodějnice, po večerech dere peří, posedět a zavzpomínat na staré dobré časy sem chodí rodáci a přátelé Santova. Louka před hospůdkou ožívá svatojánskými ohni a několik let po sobě se stala dějištěm slavnosti stavění a kácení máje.

Také obecní úřad vyvíjí iniciativu v pořádání akcí, především pak akcí pro děti v sále hasičské zbrojnice či restaurace “V Údolí”. Každoročně se koná mikulášská besídka a v červnu dětské odpoledne. Příležitostně pak obecní úřad pořádá vítání občánků.

Obecní úřad nezapomíná ani na ty větší. Tradičně se buďto v sále hasičské zbrojnice, či v restauraci “V Údolí” odehrávaly vánoční koncerty nebo červnové koncerty ke Dni hudby, které měly vždy velmi vysokou úroveň. V sále hasičské zbrojnice se koná rovněž hasičský ples.

V roce 2012 obecní úřad pořádal zájezd do předvánoční Vídně, který měl mnoho pozitivních ohlasů. V roce 2014 to pak byl zájezd do polských květných zahrad a v roce 2015 zájezd do Lednicko-valtického areálu. Vzhledem k tomu, že obecní zájezdy se staly velmi oblíbené, tak se v roce 2016 uskutečnil zájezd do polského Krakowa a Wieliczky, o rok později zájezd do Jeseníků, v roce 2018 zájezd do Bratislavy a v roce 2019 to byl zájezd do Hradce nad Moravicí (se zastávkou v památníku v Hrabyni a v hornickém muzeu Landek).

V únoru 2020 pořádala obec první obecní zabíjačku, která byla ve znamení oslav konce masopustu.

Sraz rodáků ze Santova 2014
Sraz rodáků ze Santova 2014
Ovčácké slavnosti na Santově 2015
Ovčácké slavnosti na Santově 2015
Stavění májky na Santově 2017
Stavění májky na Santově 2017

Spolky a sdružení

V Malé Bystřici působí několik aktivních spolků a sdružení. V první řadě mezi ně patří sdružení dobrovolných hasičů a místní myslivecké sdružení Santov, které se stará o honitby a pořádá také několik honů.

Hasiči každoročně organizují v sále hasičské zbrojnice oblíbený tradiční hasičský ples a zapojují se i do akcí, jako je např. šancování svatebního průvodu. Pravidelně se účastní taktických cvičení, kdy některá proběhla přímo v naší obci. V roce 2014 oslavil sbor dobrovolných hasičů naší obce 30 let od svého založení.

V roce 2018 začali dobrovolní hasiči budovat výletiště a vodní nádrž, a to v místech bývalého žabince u Kočíbů. Prostory výletiště se využívají např. během vánočního období, kdy se zde rozsvítí vánoční stromeček.

Velmi aktivní skupinou jsou pak důchodci, kteří se schází pravidelně každý měsíc a příležitostně pak pořádají větší akce, jako např. smažení vajíček. Od roku 2019 pořádají důchodci ve spolupráci s obcí a sborem dobrovolných hasičů sousedské odpoledne, které si našlo své místo na výletišti u Kočíbů.

Podzimní období je časem, kdy se v obci schází milovníci koní a soutěžení. Koná se totiž Hubertova jízda, během které zdolávají jezdi i koně překážky, které testují jejich dovednosti. Název této společné vyjížďky a lehkého soutěžení na koních je odvozen od svatého Huberta, patrona lovu, a smyslem je společně zakončit jezdeckou sezónu.

Myslivci během honu 2011
Myslivci během honu 2011
Členové SDH Malá Bystřice spolu s členy SDH Bystřička, SDH Oznice, SDH Jablůnka a SDH Valašská Bystřice během oslav 30 let od založení SDH Malá Bystřice
Členové SDH Malá Bystřice spolu s členy SDH Bystřička, SDH Oznice, SDH Jablůnka a SDH Valašská Bystřice během oslav 30 let od založení SDH Malá Bystřice
Důchodci slavící narozeniny
Důchodci slavící narozeniny

Sportovní vyžití

Z aktivních spolků a sdružení nesmíme zapomenout ani na naše sportovce, kteří kromě sportovních aktivit pořádají např. také sportovní ples.

K nejoblíbenějším sportům tady patří fotbal, v tom není Malá Bystřice žádnou výjimkou. Na místním fotbalovém hřišti za areálem pily CEDR se odehrává již tradiční fotbalové utkání mezi ženatými a svobodnými. Místní sportovci se také účastní různých menších turnajů v okolních obcích, v roce 2013 to byly turnaje v malé kopané v Leskovci a Růžďce či nohejbalový turnaj na Bařinách.

V nedávné době se v Malé Bystřici vybudovalo sportovní hřiště v areálu pod restaurací “V Údolí”, které by mělo podpořit především sportovní aktivity místních občanů. V Údolí by také mělo v nejbližším období vyrůst dětské hřiště.

V areálu bývalého kravína má sídlo stáj Sorbon, která se pravidelně účastnila různých závodů a koňských dostihů (v současnosti již není aktivní). Celkově od roku 1997 nasbírala 386 startů a 19 vítězství. To asi největší se událo 9. října 2005, kdy klisna Ligreta zvítězila v druhém nejprestižnějším dostihu dne (hned po Velké pardubické), v Ceně Vltavy. Do cíle ji na prvním místě dovedla Lucie Baluchová.

Fotbalové utkání mezi ženatými a svobodnými, červenec 2020
Fotbalové utkání mezi ženatými a svobodnými, červenec 2020
Turnaj v malé kopané v Leskovci v roce 2013
Turnaj v malé kopané v Leskovci v roce 2013
Velikonoční turnaj ve stolním tenise 2015
Velikonoční turnaj ve stolním tenise 2015

Významné osobnosti

Ačkoliv počtem obyvatel malá obec, má Malá Bystřice mezi svými občany i dvě velké sportovní osobnosti. Zajímavostí také je, že se jedná o rodinné příslušníky. Jaroslav Štůsek i jeho synovec Aleš Studenka jsou malobystřickými rodáky a závodníky v armwrestlingu (páce), jejich domovským klubem je Armwrestling Hluk.

Jaroslav Štůsek (nar. 1955), dvojnásobný mistr světa, se prvního mistrovství republiky v páce zúčastnil už na začátku devadesátých let. Před činkami a posilováním v posilovně dává přednost především “přírodnímu” tréninku, jelikož před začátkem své “sportovní” kariéry pracoval v lese jako dřevorubec.
Již v roce 2005 se stal mistrem světa. Nejúspěšnějším rokem byl zřejmě rok 2009. Štůsek se stal jak mistrem světa, tak také mistrem Evropy (z evropského mistrovství si odnesl navíc ještě stříbrnou i bronzovou medaili). Velmi vydařený byl také rok 2011, kdy se zúčastnil rovněž obou velkých mistrovství a z obou vždy přivezl medaile. Z Evropy se vrátil se dvěma zlatými, ze světa se stříbrnou a bronzovou. V roce 2015 se stal dokonce dvojnásobným mistrem světa, když se mu poprvé v kariéře povedlo vyhrát na obě paže. Úspěchy pokračovaly i v dalších letech: MS 2016 (1. a 3. místo), ME 2017 (1. a 2. místo), MS 2017 (1. místo), MČR 2018 (dvakrát 2. místo) a ME 2018 (2. a 3. místo).

Aleš Studenka (nar. 1980) začal s pákou především ze zvědavosti a s chutí si něco dokázat. Trénovat začal v roce 1998. Na začátku se pochopitelně hodně učil od svého strýce. Oba soutěží v jiných kategoriích, přesto si občas spolu zatrénují. Jeho doposud největším úspěchem jsou zlaté medaile z mistrovství republiky v letech 2006 a 2007.

Jaroslav Štůsek během mistrovství světa v armwrestlingu v roce 2016
Jaroslav Štůsek během mistrovství světa v armwrestlingu v roce 2016
Sbírka medailových úspěchů Jaroslava Štůska
Sbírka medailových úspěchů Jaroslava Štůska