Jak se u nás žije

Kulturní život v obci

V obci není tak velký a bohatý kulturní a společenský život, jako v jiných větších obcích, přesto se zde najdou akce, které určitě stojí za to navštívit a kterými se obec může pochlubit.

Santov a především malá rodinná hospůdka jsou kolébkou kulturního vyžití obce. V hospůdce se pořádají zajímavé programy obohacené tradičními lidovými zvyky. Návštěvníky tu lákají velikonoční a vánoční jarmarky, pálí se zde čarodějnice, po večerech dere peří, posedět a zavzpomínat na staré dobré časy sem chodí rodáci a přátelé Santova. Louka před hospůdkou ožívá svatojánskými ohni a několik let po sobě se stala dějištěm slavnosti stavění a kácení máje.

Také obecní úřad vyvíjí iniciativu v pořádání akcí, především pak akcí pro děti v sále hasičské zbrojnice či restaurace “V Údolí”. Každoročně se koná mikulášská besídka a v červnu dětské odpoledne. Příležitostně pak obecní úřad pořádá vítání občánků.

Obecní úřad nezapomíná ani na ty větší. Tradičně se buďto v sále hasičské zbrojnice, či v restauraci “V Údolí” odehrávaly vánoční koncerty nebo červnové koncerty ke Dni hudby, které měly vždy velmi vysokou úroveň. V sále hasičské zbrojnice se koná rovněž hasičský ples. V roce 2012 obecní úřad pořádal zájezd do předvánoční Vídně, který měl mnoho pozitivních ohlasů. V roce 2014 to pak byl zájezd do polských květných zahrad a v roce 2015 zájezd do Lednicko-valtického areálu.

Spolky a sdružení

V Malé Bystřici působí několik aktivních spolků a sdružení. V první řadě mezi ně patří sdružení dobrovolných hasičů a místní myslivecké sdružení Santov, které se stará o honitby a pořádá také několik honů.

Hasiči každoročně organizují v sále hasičské zbrojnice oblíbený tradiční hasičský ples a zapojují se i do akcí, jako je např. šancování svatebního průvodu. V roce 2014 oslavil sbor dobrovolných hasičů naší obce 30 let od svého založení.

Velmi aktivní skupinou jsou pak důchodci, kteří se schází pravidelně každý měsíc a příležitostně pak pořádají větší akce, jako např. smažení vajíček.

Sportovní vyžití

V současné době se v Malé Bystřici buduje sportovní hřiště v areálu pod restaurací “V Údolí”, které by mělo podpořit především sportovní aktivity místních občanů.

K nejoblíbenějším sportům tady patří fotbal, v tom není Malá Bystřice žádnou výjimkou. Na místním fotbalovém hřišti za areálem pily CEDR se odehrává již tradiční fotbalové utkání mezi ženatými a svobodnými. Místní sportovci se také účastní různých menších turnajů v okolních obcích, v roce 2013 to byly turnaje v malé kopané v Leskovci a Růžďce či nohejbalový turnaj na Bařinách.

V areálu bývalého kravína má sídlo stáj Sorbon, která se pravidelně účastní různých závodů a koňských dostihů. Celkově už od roku 1997 posbírala 13 vítězství. To asi největší se událo 9. října 2005, kdy klisna Ligreta zvítězila v druhém nejprestižnějším dostihu dne (hned po Velké pardubické), v Ceně Vltavy. Do cíle ji na prvním místě dovedla Lucie Baluchová.

Významné osobnosti

Ačkoliv počtem obyvatel malá obec, má Malá Bystřice mezi svými občany i dvě velké sportovní osobnosti. Zajímavostí také je, že se jedná o rodinné příslušníky. Jaroslav Štůsek i jeho synovec Aleš Studenka jsou malobystřickými rodáky a závodníky v armwrestlingu (páce), jejich domovským klubem je Armwrestling Hluk.

Jaroslav Štůsek (nar. 1955), dvojnásobný mistr světa, se prvního mistrovství republiky v páce zúčastnil už na začátku devadesátých let. Před činkami a posilováním v posilovně dává přednost především “přírodnímu” tréninku, jelikož před začátkem své “sportovní” kariéry pracoval v lese jako dřevorubec.
Již v roce 2005 se stal mistrem světa. Nejúspěšnějším rokem byl zřejmě rok 2009. Štůsek se stal jak mistrem světa, tak také mistrem Evropy (z evropského mistrovství si odnesl navíc ještě stříbrnou i bronzovou medaili). Velmi vydařený byl také rok 2011, kdy se zúčastnil rovněž obou velkých mistrovství a z obou vždy přivezl medaile. Z Evropy se vrátil se dvěma zlatými, ze světa se stříbrnou a bronzovou. V roce 2015 se stal dokonce dvojnásobným mistrem světa, když se mu poprvé v kariéře povedlo vyhrát na obě paže.

Aleš Studenka (nar. 1980) začal s pákou především ze zvědavosti a s chutí si něco dokázat. Trénovat začal v roce 1998. Na začátku se pochopitelně hodně učil od svého strýce. Oba soutěží v jiných kategoriích, přesto si občas spolu zatrénují. Jeho doposud největším úspěchem jsou zlaté medaile z mistrovství republiky v letech 2006 a 2007.