Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce pro období 2018–2022

 • Lucie Kotrlová, DiS. — starostka obce
 • Ing. Alena Válková — místostarostka obce
 • Mgr. Lucie Škabrahová — předsedkyně kontrolního výboru
 • Ing. Lucie Talašová — předsedkyně finančního výboru
 • Zbyněk Mikel — přeseda stavební komise
 • Mgr. Šárka Konupčíková — předsedkyně sociální a kulturní komise
 • Milan Melichařík — předseda komise zemědělské a životního prostředí

Složení výborů a komisí

Kontrolní výbor

 • Mgr. Lucie Škabrahová — předsedkyně výboru
 • Radek Kotrla — člen výboru
 • Marek Petrůsek — člen výboru

Finanční výbor

 • Ing. Lucie Talašová — předsedkyně výboru
 • Mgr. Světlana Hrabinová, PhD. — členka výboru
 • Ing. Petra Novosadová — členka výboru

Stavební komise

 • Zbyněk Mikel — předseda komise
 • Ing. Petr Pohořelský — člen komise
 • Libor Hanuliak — člen komise

Sociální a kulturní komise

 • Mgr. Šárka Konupčíková — předsedkyně komise
 • Irena Davidová — členka komise
 • Pavel Teplý — člen komise

Komise zemědělská a životního prostředí

 • Milan Melichařík — předseda komise
 • Jiří Mitáš — člen komise
 • Jaroslav Štůsek — člen komise