Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Místní poplatky

Poplatek za odpady

800 Kč

za osobu s trvalým pobytem v obci

800 Kč

za byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci na území obce

SPLATNOST POPLATKU: 30. DUBNA

výše poplatku je aktuální k 1. 1. 2024

více informací: Obecně závazná vyhláška místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek ze psů

50 Kč

za prvního psa

100 Kč

za druhého a každého dalšího psa

SPLATNOST POPLATKU: 30. DUBNA

výše poplatku je aktuální k 1. 1. 2024

více informací: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů


Informace k platbě poplatků

  • v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě
  • bezhotovostní platbou
    • číslo účtu obce: 10723851/0100
    • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty, pokud by nastaly problémy, můžete uvést i 36), 36 (popisné číslo objektu)