Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Místní poplatky

Poplatek za odpady

500 Kč

za osobu s trvalým pobytem v obci

500 Kč

za rekreační chalupu či objekt na katastru obce

SPLATNOST POPLATKU: 30. DUBNA

více informací: obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů a její příloha pro rok 2021

Poplatek ze psů

50 Kč

za prvního a druhého psa

100 Kč

za třetího a každého dalšího psa

SPLATNOST POPLATKU: 30. DUBNA

více informací: obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů


Informace k platbě poplatků

  • v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě
  • bezhotovostní platbou
    • číslo účtu obce: 10723851/0100
    • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty, pokud by nastaly problémy, můžete uvést i 36), 36 (popisné číslo objektu)