Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Místní poplatky

Poplatek za odpady

600 Kč

za osobu s trvalým pobytem v obci

600 Kč

za byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci na území obce

SPLATNOST POPLATKU: 30. DUBNA

více informací: obecně závazná vyhláška č. 3/2021 místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek ze psů

50 Kč

za prvního a druhého psa

100 Kč

za třetího a každého dalšího psa

SPLATNOST POPLATKU: 30. DUBNA

více informací: obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů


Informace k platbě poplatků

  • v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě
  • bezhotovostní platbou
    • číslo účtu obce: 10723851/0100
    • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty, pokud by nastaly problémy, můžete uvést i 36), 36 (popisné číslo objektu)