Pohled ze Santova na Svantovítovu skálu a okolí

Symboly obce

Znak a prapor

Dne 6. 12. 1999 byly obci Malá Bystřice předsedou parlamentu Václavem Klausem slavnostně uděleny obecní symboly: obecní znak a prapor.
Na znaku je v zeleném štítě kosmo položená zlatá sekera, křížem přeložená zlatou motykou, provázené čtyřmi stříbrnými čtyřhrotými hvězdami.
Prapor tvoří tři svislé pruhy (žlutý, zelený a bílý) v poměru 1 : 3 : 1. V zeleném pruhu je zkřížená žlutá sekera s motykou, které jsou provázené čtyřmi bílými čtyřcípými hvězdami. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Znak a prapor obce Malá Bystřice
Znak a prapor obce Malá Bystřice

Obecní pečeť

V pečetním poli staré obecní pečeti byly dvě zkřížené sekery (nebo motyky) a čtyři hvězdy.

Pečeť obce Malá Bystřice
Pečeť obce Malá Bystřice
Dekret k užívaní obecních symbolů
Dne 6. prosince 1999 převzal tehdejší starosta naší obce Ing. Miloslav Studenka na půdě parlamentu dekret opravňující k užívání obecních symbolů