Pohled na část obce Malá Bystřice ze Svantovítovy skály

Rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností

Rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností

Publicita projektu: projekt (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016866) je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Zaměstnanost.