Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě webového sídla bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb., tak, aby forma uveřejňovaných informací byla v maximální možné míře v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Webové sídlo bylo vytvořeno s důrazem na maximální přístupnost obsahu a funkčnost pro všechny uživatele internetu. Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5 a pomocí kaskádových stylů CSS. Webové sídlo přístupné i po vypnutí Javascriptových funkcí bez ztráty obsahové a navigační informace.

Na moderních prohlížečích (Internet Explorer 9, Firefox 5, Chrome 14, Safari 5, Opera 6 a vyšších) a mobilních zařízeních je podporován responzivní design. Obsah webové stránky se automaticky přizpůsobuje aktuální šířce okna prohlížeče.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Velikost textu lze libovolně měnit kolečkem myši s přidrženou klávesou CTRL.

Doporučená rozšíření prohlížeče

Kromě dokumentů ve formátu HTML jsou na tomto webu zveřejňovány dokumenty ve formátu PDF. Zpravidla obsahují doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení, anebo pokud bylo nutno zveřejnit dokumenty skenované. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems.

Zveřejňovány jsou rovněž dokumenty v některém z formátů rodiny aplikací Microsoft Office. Toto jsou především dokumenty s příponou DOC, XLS, nebo PPT. Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány zpravidla v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných (PDF, RTF). Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač, případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office či Libre Office.

Zpravodaj obce Malá Bystřice je zveřejňován ve formátu PDF.

Kontakt na správce webového sídla

S případnými náměty či informacemi o problémech při zobrazovaní webového sídla se můžete obrátit na správce webového sídla, Mgr. Světlanu Hrabinovou, info@svetlanahrabinova.cz.

Další informace