Pohled na část obce Malá Bystřice ze Svantovítovy skály

Zpravodaj 2022, číslo 2

Stáhnout zpravodaj ve verzi pro tisk


Vážení spoluobčané

Velkou rychlostí se nám blíží letní prázdniny. Do svého závěru jde několik náročných projektů, například je to doposud největší dotační akce, oprava místní komunikace přes Zeťův vrch. Finalizujeme také rekonstrukci obecního úřadu, která i přes velké počáteční komplikace míří ke kolaudaci.

Problémy nás nezastavily a jedeme dále. Vše, co jsme společně s vámi dokázali, postavili, zasadili… to bychom rádi představili a tak trochu se i pochlubili před hodnotící komisí soutěže Vesnice roku, a to v pondělí června v čase 16.30 až 18.30.

Žiju v nádherné vesnici a bude radost to prezentovat. Přeji vám pohodové dny.

Lucie Kotrlová, vaše starostka

Rekonstrukce obecního úřadu

Konec realizace rekonstrukce budovy obecního úřadu se blíží, jedná se konkrétně o půdní vestavbu v celém prvním nadzemním patře. Zbývá dokončit sociální zařízení, namontovat kuchyňskou linku a dokončit elektroinstalace.

Jsme velice rádi, že v tak náročné době, kdy se ceny materiálů zvyšují každý týden, nedošlo k navýšení nákladů na realizaci. V dodatku, který byl schválen na zastupitelstvu, se cena za dílo navýšila jen o kovové síťky na ochranu střechy, bojler na teplou vodu a protipožární výsuvné schody na půdu. Stavbu za bezmála 2,7 mil. (z toho 2 mil. dotace) bychom rádi v měsíci červnu zkolaudovali a začali místnosti užívat.

Rekonstrukce obecního úřadu
Rekonstrukce budovy obecního úřadu (1. patro)
Rekonstrukce obecního úřadu
Rekonstrukce budovy obecního úřadu (vchod)

Lucie Kotrlová

Provoz obchodu s potravinami

V měsíci dubnu proběhlo jednání s provozovatelem obchodu potravin v Malé Bystřici. COOP Jednota spotřební družstvo ve Vsetíně přednesla žádost o finanční podporu obchodu z pokladny obce.

Byla doložena výsledovkou prodejny, kde figuruje za rok 2021 ztráta necelých 300 000 Kč. Obchod byl podpořen 100 000 Kč od Zlínského kraje, a to prostřednictvím dotačního titulu Obchůdek 21.

Vedení COOP Jednota po nás žádá 80 000 Kč na provoz prodejny. Zastupitelstvo tuto podporu schválilo, avšak za podmínky dodržení provozní doby obchodu ve stávající podobě.

Lucie Kotrlová

Rekonstrukce komunikace na Santově

Rekonstrukce komunikace na Santově

Rekonstrukce komunikace vedoucí od Hospody na Santově kolem zvoničky je naší největší investicí. Stav povrchu vozovky byl na některých místech již v havarijním stavu a byla nutná celková rekonstrukce. Žádost o dotaci vyšla až na třetí pokus a jsme tedy rádi, že v době, kdy čtete tento zpravodaj, již máte možnost projít se po novém asfaltovém povrchu.

Lucie Kotrlová

Nová elektronická úřední deska

Na budovu obecního úřadu byla v měsíci dubnu zavěšena nová elektronická úřední deska. Je plně funkční a zcela nahradila staré úřední nástěnky, které byly umístěny před obecním úřadem. Elektronická tabule není jen úřední deskou, ale současně i zdrojem informací o dění v obci. Po rozkliknutí základní nabídky se zobrazí rozhraní s aktualitami z obce, termíny svozu odpadu či jednotlivá čísla zpravodaje. Jedná se o velmi drahou technologii, jejíž nákup jsme mohli realizovat jen za dotační podpory. Ta byla v tomto případě ve výši 95 % nákladů.

Lucie Kotrlová

Pomoc občanům

Prožíváme nyní mnoho celosvětových kotrmelců. Stalo se to, co jsme mysleli, že Evropa už nezažije. Po strastech koronaviru přišla válka na Ukrajině. I když u nás, díkybohu, nelítají náboje, začínáme se potýkat s následky války. S energetickou krizí a opravdu velkým nárůstem cen téměř u všech služeb a zboží. Je možné, že se někdo z nás dostane až na hranici nouze. Nestyďte se a přijďte se poradit co dál. Pro tento případ je možné zažádat na úřadu práce o jednorázovou podporu
a možné následné sociální dávky. Může také vzniknout potřeba právnické rady. V tomto okamžiku je třeba věci řešit a obecní úřad vám bude nápomocen v řešení těchto problémů.

Lucie Kotrlová

Víceúčelové hřiště V Údolí

Od června bude uvedeno do plného provozu víceúčelové hřiště pod Obecním domem V Údolí. Po výměně povrchu je dobudován dětský koutek, oplocení, sezení, stojan na kola a lavice pro hráče. Je také doplněna první část výsadby zeleně v okolí hřiště. Další proběhne v měsíci říjnu. Mobilní sportovní potřeby budou k dispozici. Zastupitelstvem byl schválen provozní řád. Tímto bych ráda požádala o jeho dodržování.

Práce na novém hřišti pod Obecním domem V Údolí
Práce na novém hřišti pod Obecním domem V Údolí
Práce na novém hřišti pod Obecním domem V Údolí
Práce na novém hřišti pod Obecním domem V Údolí

Lucie Kotrlová

Vítání občánků

V neděli 27. března se v Obecním domě V Údolí konalo slavnostní vítání občánků. Jednalo se o nezvykle velké vítání, jelikož v roce 2021 se v naší obci narodilo 10 krásných dětí. Řady našich obyvatel rozšířili tři holčičky a sedm chlapců, jmenovitě Marie, Hana, Ema, dva Viktorové, dva Jiří, Radim, Jakub a Tobias. Během slavnostního obřadu dostaly maminky kytičku, rodiče se podepsali do pamětní knihy obce, obdrželi finanční hotovost, drobný dárek a vyfotili se společně u dřevěné kolébky. Všem rodičům blahopřejeme, přejeme spoustu zdraví a trpělivosti při výchově. Novým občánkům přejeme šťastné dětství v naší obci.

Slavnostní vítání nových občánků v roce 2022
Slavnostní vítání nových občánků v roce 2022

Alena Válková (text), Tomáš Kotrla (foto)

Konec masopustu a obecní zabijačka

Tradiční zabijačka v Obecním domě v Údolí

V sobotu 26. února se naší obcí linula vůně zabijačkových výrobků a pečeného masa. V Obecním domě V Údolí se totiž konala tradiční zabijačka. Pro příchozí byly připraveny jitrnice, jelita, tlačenka, ovarová polévka nebo škvarková pomazánka. Pochutnat si ale také mohli na výborném obědě. Na výběr byly vepřové výpečky, pečená sekaná svíčková nebo jelitová kaše podávané vždy se zelím a knedlíkem. Kdo pospíchal domů, mohl si jídlo nechat zabalit s sebou. Jednalo se o poslední víkend masopustního období, doby veselí a hodování mezi dvěma postními obdobími. A přesně v tomto duchu jsme chtěli, ať si každý tento den užije. Ať si nad talířem něčeho dobrého popovídá se svými sousedy, které nějakou dobu neviděl, rozveselí se a odpočine si od starostí všedních dní. Velmi nás těšilo, že si opět spousta z vás udělala čas a přišla ochutnat zabijačkové speciality. Je to odměňující pocit pro řezníka i pro všechny ty, kteří se podíleli na přípravách až do hluboké páteční noci. Dovolte mi zde poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a výrobě produktů, ale také těm, kteří pomohli materiálně, např. zapůjčením nářadí nebo poskytnutím potřebných surovin. Bez této vzájemné spolupráce by se nepodařilo takovou akci zorganizovat. Přejeme si, ať se v příštích letech opět podaří obecní zabijačku uspořádat a posílit tak snahu o obnovení tradic v naší obci.

Alena Válková


Hry bez hranic v Ratiboři

V sobotu 11. června se naše obec, respektive soutěžní tým naší obce, zúčastní klání mezi jednotlivými obcemi mikroregionu Střední Vsetínsko. Jedná se o sportovní odpoledne plné zábavy, ale i velkých sportovních výkonů. Vše proběhne na území pořádající obce, v Ratiboři. Budeme rádi, když přijedete podpořit svou obec. Fanouškovskou základnu se budeme snažit odměnit příjemně stráveným odpolednem s bohatým společenským programem. Těšíme se na vás.

Lucie Kotrlová

Obec má své nové logo

Naším dlouhodobým záměrem bylo vytvoření sjednoceného grafického manuálu obce. Bylo zapotřebí sjednotit používání loga, barev, písma, zkrátka veškerých grafických prvků, které reprezentují naši obec v písemném styku navenek. Hlavními myšlenkami při tvorbě byla jednoduchost, modernost a hlavně aby vystihovalo naši obec. Navázali jsme tak spolupráci s externím grafikem a po několika korekturách spatřilo světlo světa logo i se sloganem, znázorňující naše krásné kopečky, na které můžeme být právoplatně hrdí. Jak se vydařilo, můžete posoudit sami.

Nové logo obce Malá Bystřice
Nové logo obce Malá Bystřice

Alena Válková

Kácení máje

Poslední víkend v měsíci květnu patřil již tradičně kácení máje pod taktovkou sboru dobrovolných hasičů Malé Bystřice. Májku se podařilo uhlídat v areálu hasičského výletiště celý měsíc. V sobotu pak padla k zemi pěkně po staru. Kdo chtěl zakusit těžkou práci se sekerou, měl možnost se zapojit. Ovšem závěr patřil našim hasičům. Jako doprovodný program, po postupu našich hokejistů na MS, byl rychle připraven i přímý přenos vysílání tohoto zápasu. Příjemné odpoledne bylo doplněno dobrým jídlem.

Zanedlouho, v sobotu 16. července, proběhne na hasičském výletišti další akce, a to sousedské odpoledne, kde vám zahraje Dechová hudba města Valašské Meziříčí.

SDH Malá Bystřice

Sousedské odpoledne 2022
Sousedské odpoledne proběhne 16. července 2022

Etna: výstup na nejvyšší činnou sopku v Evropě

A jak k tomu všemu vlastně došlo? Když jsme se začátkem roku rozhodli letět na víkendový pobyt na Sicílii, plán byl jasný. Ubytování jsme měli zajištěné v Katánii, druhém největším městě Sicílie, které se nachází hned na úpatí sopky, a proto jsme nemohli tuto dominantu vynechat. Jelikož jsme se chtěli dostat co možná nejvýš k neaktivním, ale ještě stále doutnajícím vulkánům, zajistili jsme si průvodce.

Na toho jsme narazili náhodou na sociálních sítích. Náš průvodce se jmenoval Saro. Je to rodilý Sicilián, velice milý a zábavný člověk a hlavně milovník Etny. Dle předchozí domluvy nás Saro vyzvedl v sobotu ráno u našeho víkendového ubytování. Jeho terénním jeepem nás vyvezl do městečka Nicolosi. V průběhu této asi hodinové cesty nám ukazoval neaktivní vulkány a místa, odkud těží zatvrdlou lávu pro stavební účely. Po zaparkování v Nicolosi jsme oba dostali trekingovou hůl a ochranou přilbu. Následně jsme lanovkou vyjeli do výšky 2 500 m n. m. a odtud jsme se už vydali pěšky po jeho ověřené trase. Během této túry, po stále aktivní sopce, jsme obdivovali úchvatnou krajinu známou jako Valle del Bove. V další části stezky se terén stává trochu těžším, cesta byla místy velmi strmá, jindy ještě zasněžená. Došli jsme na vyhlídku, ze které jsme viděli celou krajinu Jónského pobřeží od Taorminy až po Katánii. Viděli jsme také různé druhy ztuhlé lávy a Saro nás seznámil s endemickou vegetací Etny. Bohužel kvůli aktuálně velmi vysoké aktivitě nebylo možné se dostat až na úplný vrchol sopky. Nicméně, vůbec na ní stát a vidět obrovsky doutnající vulkán nedaleko od nás byl nezapomenutelný zážitek.

Po cestě dolů zpět k lanovce si pro nás Saro připravil překvapení v podobě tradičních sicilských sezamových sušenek a likéru Zibbibbo. Měli jsme také možnost nakoupit lávové suvenýry v malém obchůdku kousek od stanice. Před odjezdem zpět do Katánie jsme se našeho průvodce ptali, co dělají v případě většího výbuchu sopky a zda mají evakuační plán, jelikož bydlí hned na úpatí. Saro se lehce pousmál a dodal, že jediné, co v této situaci dělají, je to, že se modlí k Bohu. Vysvětlil nám, že Etna je pro ně něco jako máma a oni ji uctívají
a respektují. Díky ní mají totiž stále dostatek vody, která se drží v podzemních
neaktivních vulkánech, spoustu materiálu ze zatvrdlé lávy a hlavně velmi úrodnou půdu také v širším okolí díky sopečnému popelu. Na svazích sopky mají ovocné sady a pěstují vinnou révu.

Je nutné ale dodat, že si za to všechno, co místním obyvatelům dává, vybere jednou za čas svou daň. Ať už v podobě poničené stanice lanovky, zdevastovaných cest nebo nejbližších měst a vesnic. I přesto ji Siciliané s láskou nazývají Mongibello (krásná hora nebo „hora hor“). A my díky tomuto výletu už vidíme Etnu také úplně jinak 🙂

Výstup na Etnu
Výstup na Etnu, nejvyšší činnou sopku v Evropě

Jarek Pohořelský a Mirka Škařupová

Usnesení zastupitelstev

Celá znění zápisů ze zasedání zastupitelstva jsou jako vždy přístupna k nahlédnutí na obecním úřadě a vyvěšena na webových stránkách obce. Níže uveřejňujeme alespoň výpis přijatých usnesení.

  • Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva konaného dne 9. 3. 20221

Usnesení č. 4/27/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje RO č. RO/2022/001 – Zapojení úspor – rekonstrukce OÚ, topení Údolí, materiální pomoc Ukrajině ze dne 1. 3. 2022 ve výši 3 150 727,88 Kč do rozpočtu obce.

  • Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva konaného dne 30. 3. 2022

Usnesení č. 4/28/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje smlouvu o dílo s firmou Swietelsky stavební s.r.o. a pověřuje starostku Lucií Kotrlovou DiS. podpisem smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení č. 5/28/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zřízení investičního úvěru na částku 3 280 000 Kč s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,60 % p.a. s konečnou splatností 5/2023.

Usnesení č. 6/28/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje RO č. RO/2022/002 – Zapojení úspor – zeleň, KS ze dne 3. 2022 ve výši 2 500 000 Kč do rozpočtu obce.

Usnesení č. 7/28/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje společnost AQUA servis, spol. s r.o. jakožto zhotovitele rekonstrukce vytápění obecního domu V Údolí a pověřuje starostku Lucií Kotrlovou DiS. podpisem smlouvy s tímto zhotovitelem.

Usnesení č. 8/28/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice neschvaluje poskytnutí finanční podpory na pořádání dostihového závodu ve Slušovicích v sobotu 17. září 2022, věnovanému vzpomínce na pana MVDr. Víta Hrbáčka.

Usnesení č. 9/28/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice neschvaluje poskytnutí finanční podpory provozu Linky bezpečí, z.s.

  • Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva konaného dne 23. 5. 2022

Usnesení č. 4/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích návrh závěrečného účtu obce Malá Bystřice za rok 2021 bez výhrad.

Usnesení č. 5/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 uskutečněného ve dnech 8. až 9. března 2022 bez výhrad.

Usnesení č. 6/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2021 bez výhrad.

Usnesení č. 7/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje RO č. RO/2022/006 Zapojení úspor – dotace hasiči, vícepráce rekonstrukce OÚ ze dne 23. 5. 2022 ve výši 150 000 Kč.

Usnesení č. 8/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje provozní řád dětského hřiště.

Usnesení č. 9/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště.

Usnesení č. 10/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Aostav s.r.o., schválenou usnesením č. 4/26/2022 na zasedání zastupitelstva dne 4. 2. 2022, uzavřené kvůli zjištěným skutečnostem při realizaci stavby a dodatečné požadavky objednatele na částku 122 228,46 Kč bez DPH.

Usnesení č. 11/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s. s regr. č. 99034635140. Úvěr bude u banky evidován jako investiční úvěr municipální v Kč ve výši 3 280 000 Kč za účelem Předfinancování dotace na projekt „Obnova místní komunikace na p. č. 3759 v k. ú. Malá Bystřice“.

Usnesení č. 12/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje poskytnutí finanční podpory společnosti COOP JEDNOTA spotřební družstvo ve Vsetíně. Finanční podpora bude ve výši 80 000 Kč a je určena na provoz prodejny COOP v Malé Bystřici s podmínkou prokázání proinvestování uvedené částky v naší prodejně, ponechání stejného pracovního úvazku a dodržení stávající otevírací doby prodejny.

Usnesení č. 13/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje finanční podporu Diakonii ČCE – střediska Vsetín ve výši 7 000 Kč, potřebnou k zajištění spolufinancování nákladů na poskytování sociálních služeb pro seniory.

Usnesení č. 14/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje nabídku č. OMB/29/04/2022 společnosti TEEN engineering s.r.o. a zpracování projekční a inženýrské práce pro
lokality v trasách dle bodů 1. + 2. (odstavce III. uvedené nabídky) za cenu 126 142,50 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 15/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje záměr prodeje části parcely p. č. 3917 v k. ú. Malá Bystřice. Podmínkou prodeje nemovitého majetku je úhrada nákladů spojených se zpracováním geometrického plánu, kupní smlouvy i zápisu do katastru nemovitosti kupujícím.

Usnesení č. 16/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje záměr směny části obecního pozemku p. č. 2786 s částí pozemku p. č. 3326 tak, aby došlo k narovnání skutečné situace se situací vedenou v katastru nemovitostí.

Usnesení č. 17/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje nákup pozemku p. č. 3993, o rozloze 358 m2 za cenu 50 Kč/m2 do majetku obce.

Usnesení č. 18/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje nákup části pozemku p. č. 3955/1, která povede pod projektovaným chodníkem Zezulkov – Bošová, za cenu 100 Kč/m2.

Usnesení č. 19/29/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje záměr snížení prodejní ceny hasičského auta tovární značky LIAZ, rok výroby 1988, na 119 000 Kč.

Společenská kronika

V měsících květnu, červnu a červenci oslavili nebo oslaví své narozeniny tito jubilanti:

paní Melichaříková Zdeňka, 84 let
paní Hanuliaková Marie, 87 let
pan Jurošek Josef, 85 let
paní Trusinová Lydie, 84 let
paní Štůsková Marta, 99 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.


Přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu

Aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu pro druhou polovinu roku 2022 najdete také na webu v záložce Termíny svozu odpadu.

Poznáváme Valašsko
Poznáváme Valašsko, letní regionální hra