Pohled na část obce Malá Bystřice ze Svantovítovy skály

Zpravodaj 2023, číslo 2

Stáhnout zpravodaj ve verzi pro tisk


Oslava masopustu v Malé Bystřici

Masopust je tradičně spojen s dobrým jídlem, tancem a veselím. U nás se tato tradice daří dodržet díky obecní zabijačce. Letos se konal již třetí ročník a jsme moc rádi, že se tato akce těší stále větší oblibě. Novinkou letošního roku byla cimbálová hudba, která v sále Obecního domu V Údolí zpestřila hodování nad talíři zabijačkových dobrot.

Tento rok byla pro nás zabijačka opět výzva, jelikož zastupitelé a několik sportovců se stali pravou i levou rukou řezníka a pod jeho velením vznikly veškeré zabijačkové speciality. I když jsme navýšili kapacity v sále a domnívali se, že navařených porcí je hodně, záhy jídlo došlo. Na řadu z vás se nedostalo nebo jste se ani nedočkali volného místa k sezení. Moc nás to mrzí a bereme to jako ponaučení do dalších ročníků, které se budeme snažit posunout zase o kousek dál.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na veškerých pracích při výrobě zabijačkových specialit, ale také všem, kteří pomohli materiálně zapůjčením nářadí a náčiní, nebo poskytnutím potřebných surovin. Bez vaší pomoci by se taková akce nepodařila zorganizovat.


Alena Válková (text)
Lucie Kotrlová, Hana Kotrlová (foto)

Výsledky letošní Tříkrálové sbírky

V pátek a sobotu 6. a 7. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity Valašské Meziříčí. Smyslem této celonárodní sbírky je shromáždit finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se nacházejí v nečekaně složitých životních situacích, a zdravotně či sociálně znevýhodněným lidem. V letošním roce se na celém území působnosti Charity Valašské Meziříčí podařilo vybrat částku 3 088 323 Kč. V Malé Bystřici se vykoledovala rekordní částka 17 190 Kč. Jedná se o nádherný výsledek, za kterým je ukryto velké úsilí koledníků a obětavost jejich dospělého doprovodu, kterého se opět ujala Radka Zezulková, za což jim všem moc děkujeme.

Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2023

Alena Válková

Dotace OP Životní prostředí

Uspěli jsme v nové dotační výzvě z Ministerstva životního prostředí – Předcházení vzniku odpadu. Prostřednictvím této výzvy získá naše obec majetek za bezmála 1,1 mil. Kč, z toho jsou naše investice 15 %. Největší položkou bude benzínový štěpkovač na větve, který by měl zvládnout zpracovat větve o průměru 140 mm. Dále budou pořízeny rychlomyčky nádobí, porcelánové nádobí, příbory, nerezové regály a plastové kelímky s potiskem obce na společenské akce. V neposlední řadě proběhne distribuce kompostérů. Ty budou přiděleny každému číslu popisnému či evidenčnímu. Od tohoto si slibujeme nejvíce, je totiž třeba dostat biologický odpad z komunálního odpadu a poradit si s ním používáním kompostérů. Projekt jsme získali společně s celým Mikroregionem Střední Vsetínsko a nyní probíhá soutěž o dodavatele. Nákup se plánuje na období říjen až prosinec 2023.

Lucie Kotrlová

Služební vůz

Měli jsme to štěstí a vybojovali jsme osobní automobil Škoda Octavia 1,6 TDI. Podali jsme žádost na Českou obchodní inspekci o bezúplatný převod nepotřebného materiálu, v tomto případě vozu, a bylo nám vyhověno. Nejedná se o vůz nový, ale jeho stáří (r.v. 2013) a stav vozidla napovídá, že bychom s ním mohli najezdit ještě mnoho kilometrů. Smlouva o převodu majetku nás k ničemu nezavazuje a je pro nás velice výhodná, tímto jsme nabyli majetek v hodnotě 175 000 Kč.

Lucie Kotrlová

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v naší obci

Jedná se o výzvu, která cílí na podporu komunitního života v obcích. Díky této dotaci bychom rádi pořídili nový nábytek, tedy stohovatelné židle a skládací i bufetové stoly do Obecního domu v Údolí. Rádi bychom tímto vyřešili nekonečné stěhování židlí a stolů z hasičské zbrojnice a zpět. Nyní máme za sebou formální kontroly žádostí na MAS Střední Vsetínsko a míříme k výběrové komisi, tak uvidíme, zda na tuto dotaci ve výši 85 % nákladů dosáhneme.

Lucie Kotrlová

Úpravy na fotbalovém hřišti

Během května dochází k výměně starého pletiva u fotbalového hřiště za nové. Naši sportovci nakoupili pletivo, také opravili a natřeli sloupy a nyní došlo také k instalaci zeleného pletiva plotu. Celé této akci předcházela také úprava břehu potoka společně s vykácením starých stromů a terénní úprava kraje hřiště.

Sportovci vám všem vzkazují, že od letošního roku se bude pravidelně plocha hřiště upravovat a je možné jí využívat.

Jelikož pozemek hřiště není v majetku obce, rádi bychom tímto poděkovali majitelům za umožnění takových prací, úpravy pozemku a následného užívání fotbalisty, a to zcela bezplatně. Děkujeme.

Úpravy na fotbalovém hřišti

Lucie Kotrlová

Za obec krásnější

Už před dvěma roky jsme začali s úpravami veřejných prostranství a ploch. Letošní jaro jsme se vrhli na Malenov. Došlo k vyřezání náletových dřevin a pročištění příkopy nad obecní cestou. Také se uklidil celý svah u točny a pokácely dřeviny, které rostly do vedení veřejného osvětlení. V letních měsících bude následovat výměna sloupů veřejného osvětlení, které jsou už v havarijním stavu. Také posuneme sběrné místa na odpady tak, aby nebylo
patrné přímo z hlavní cesty, jelikož je využíváno nebo spíše zneužíváno projíždějícími lidmi.

Lucie Kotrlová

Aktualizovaný plán rozvoje obce

Připravované žádosti o dotace jsme dotáhli do konce a v tuto dobu jsou již podány. V jarních měsících jsme opravdu šlápli na plyn a napnuli všechny síly, abychom stihli připravit a podat žádosti o dotaci do připravovaných dotačních výzev.

 • Zlínský kraj: podpora pro vznik nových projektových dokumentací: žádáme o finance na novou projektovou dokumentaci rekonstrukce Obecního domu v Údolí
 • Ministerstvo pro místní rozvoj: Rekonstrukce Obecního domu V Údolí
 • Státní fond dopravní infrastruktury: Chodník Zezulkov – Malenov
 • Státní zemědělský intervenční fond: Vybavení pro společenské akce
 • Ministerstvo životního prostředí – Předcházení vzniku odpadu v Mikroregionu Střední Vsetínsko

Množství práce s přípravou těchto žádostí lze lehce bagatelizovat, ale je třeba si uvědomit, že se jedná o finance, několikanásobně vyšší než je ročním příjmem celého úřadu, které nebudou bez podpory realizovány. Zda jsme uspěli či ne, bude jasno během léta.

Lucie Kotrlová


Velikonoční zelené pivo

Na Zelený čtvrtek se poprvé točil velikonoční speciál z pivovaru Valášek v Obecním domě V Údolí. Na své si ale přišli i vyznavači klasiky nebo řidiči. Pro rodiče s dětmi byl dokonce připraven dětský koutek. Věříme, že se nám podařilo zahájit novou tradici, na kterou se budeme každý rok těšit.

Velikonoční zelené pivo
Velikonoční zelené pivo

Alena Válková (text)
Lucie Kotrlová (foto)

Dětský karneval přilákal malé i velké

Sobota 4. března patřila u nás v obci dětem, jelikož se konal maškarní karneval. Během sobotního odpoledne se postupně sál Obecního domu V Údolí zaplnil princeznami, draky, dřevorubci, hasiči, rytíři, ale i nejrůznějšími originálními
zvířecími kostýmy jako hlemýžď, beruška, včelka, moucha, koník nebo páv. Na úvod se všechny masky postupně představily a všechny dostaly malý balíček dobrot jako odměnu za to, že si připravily tak krásné kostýmy. Poté si hlavní slovo převzal balónkový klaun. Ten děti nejen rozesmál, ale také roztančil všechny přítomné a postupně všem z balonků vymodeloval zvířátka, kytičky a další tvary.

V letošním roce se účastnilo krásných 29 masek. Děkujeme za tak hojnou účast. I když jsme bojovali s kapacitou sálu, velmi nás těší, že se na tyto akce rádi vrací i rodáci z Malé Bystřice se svými dětmi.

Dětský karneval a balonkový klaun

Alena Válková (text i foto)

Volba prezidenta v naší obci

Obě kola volby prezidenta proběhla v pořádku a bez problémů. Volební účast byla již tradičně vyšší než průměr v ČR, což dokazuje zájem našich občanů o aktuální dění. V prvním kole volilo 70,04 % voličů a ve druhém kole 73,13 % (oproti 68,24 % a 70,25 % v celostátním měřítku). Jako vždy byla možnost volit i do přenosné volební schránky pro občany, kteří mají ze závažných důvodů zájem volit doma.

Alena Válková (text)
Vladana Čokavcová (foto)


Setkání odběratelů potravinové banky

V květnu proběhlo v Otrokovické Besedě setkání odběratelů Potravinové banky. Prostor pro aktivní účast na setkání dostala i naše obec. V rámci sdílení zkušeností jsme motivovali další odběratele ke spolupráci se svými obcemi. Potravinové banky fungují spíše ve městech, což je opravdu škoda. Malá Bystřice byla představena jako příklad dobré praxe a moc nás potěšilo, jak velkou inspirací se naše obec stala.

Lucie Kotrlová

Solidární projekt Malošci

Jelikož se naše obec v posledních letech úspěšně rozrůstá o ty nejmenší obyvatele, rozhodli jsme se vytvořit aktivitu právě pro ně, a tak vznikl nápad napsat projekt pro naše „Malošky“. Tento projekt byl podán v rámci dotační výzvy solidárních projektů Domu zahraniční spolupráce v rámci programu Evropského sboru solidarity. Na začátku května jsme přijali potvrzení o schválení žádosti a díky tomu získáme finanční prostředky na dobrovolnickou práci s dětmi v naší obci.

Cílem projektu je mít v obci takovou aktivitu, díky které se budou děti s rodiči od útlého věku scházet a vzájemně se poznávat. Máme v plánu pořídit spoustu zajímavých herních prvků a vybavení, které vytvoří pro děti příjemné prostředí. Aktivity budou cíleny na to, aby děti byly podpořeny v rozvoji pohybu, ve vztahu k přírodě a byly také začleňovány mezi ostatní skupiny a spolky, které v obci fungují. Od září se tak můžete těšit na pravidelná setkávání, v rámci kterých bude
pro děti připraven program.

A co máme pro děti připraveno? Výlet do přírody, tematické programy, adventní tvoření, výlet do pohádkových lázní a pohádkový les.

Dům zahraniční spolupráce logo

Lucie Škabrahová

Usnesení zastupitelstev

Celá znění zápisů ze zasedání zastupitelstva jsou jako vždy přístupna k nahlédnutí na obecním úřadě a vyvěšena na webových stránkách obce. Níže uveřejňujeme alespoň výpis přijatých usnesení.

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva konaného dne 30. 1. 2023

Schválená usnesení

 • členové návrhové komise: Mgr. Lucie Škabrahová a Ing. Lucie Talašová
 • program jednání zasedání zastupitelstva obce
 • zápis z minulého zasedání zastupitelstva
 • OZV č. 1/2023
 • Požární řád obce Malá Bystřice
 • Rozpočtové opatření č.
 • RO/2023/001
 • poskytnutí mimořádné odměny starostce obce
 • změnu poplatku na pokrytí provozních nákladů při organizaci akce v obecním domě V Údolí
 • poskytnutí finanční podpory obce na uspořádání veřejné společenské akce
 • prodloužení platnosti Strategického plánu rozvoje obce Malá Bystřice do roku 2024

Vzato na vědomí

 • cenovou nabídku strukturované kabeláže v budově obecního úřadu
 • rozpočtové opatření č. RO/2022/015
 • předpokládané snížení výše dotace na rekonstrukci obecního domu
 • navrhované změny dopravního značení v obci
 • rozpočítání a přefakturování zvýšených nákladů na provoz obecních studní mezi jejich uživatele
 • zahájení společného jednání s projektantem a referenty územního plánování Vsetín ohledně změny územního plánu Malá Bystřice

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva konaného dne 26. 4. 2023

Schválená usnesení

 • členové návrhové komise: Mgr. Šárka Konupčíková a pan Zbyněk Mikel
 • program jednání zasedání zastupitelstva obce
 • zápis z minulého zasedání zastupitelstva
 • výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bez výhrad
 • finanční podporu ve výši 15 000 Kč mysliveckému spolku Malá Bystřice na pořízení myslivecké kazatelny

Vzato na vědomí

 • rozpočtové opatření č. RO/2023/002
 • zpráva o bezpečnostní situaci v obci
 • výroční zpráva o poskytování informací
 • průběžné informace k připravovaným nebo probíhajícím dotačním projektům
 • nastávající povinnost zavedení jednotné technické mapy
 • záměr nechat zpracovat studii na odkanalizování obce
 • účast ve Vesnici roku

Novinka v knihovně

Alena Mornštajnová napsala silný a dramatický příběh o tom, že nic v životě není takové, jak to na první pohled vypadá, a že žádné tajemství není nikdy pohřbeno tak hluboko, aby se nedalo vykopat. Budete se bát, ale nepřestanete číst, dokud se neobjeví na povrchu.

Les v domě - Alena Mornštajnová
Les v domě – Alena Mornštajnová

Společenská kronika

V měsících březnu, dubnu, květnu, červnu a červenci oslavili nebo oslaví své narozeniny tito jubilanti:

paní Španihelová Marie, 83 let
paní Kutějová Vítězslava, 65 let
paní Melichaříková Zdeňka, 85 let
paní Hanuliaková Marie, 88 let
paní Trusinová Emilie, 90 let
pan Jurošek Josef, 86 let
paní Trusinová Lydie, 85 let
pan Kotrla Stanislav, 70 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

Statistika obyvatel za rok 2022

Počet obyvatel k 31. 12. 2022 byl 310.

 • počet narozených: 2
 • počet přistěhovaných: 15
 • počet odstěhovaných: 7
 • počet zemřelých: 3

Přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu

Aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu pro druhou polovinu roku 2023 najdete na webu v záložce Termíny svozu odpadu.

Sousedské odpoledne 2023
Fotbalové utkání Svobodní proti ženatým
VKCI Poradna Vsetín
VKCI Poradna Vsetín