Pohled na část obce Malá Bystřice ze Svantovítovy skály

Zpravodaj 2023, číslo 3

Stáhnout zpravodaj ve verzi PDF


Zážitkový fotopoint na Santově

Fotopoint je speciální místo, které bylo vytvořeno tak, aby nabídlo krásné výhledy na krajinu a přírodu. Náš nový výtvor na Zeťově vrchu zahrnuje nejen krásné okno do kraje, ale také houpačku, která vám umožní vnímat okolní krásu s hravým úsměvem na tváři.

Proč byste měli navštívit tento fotopoint? Za prvé, protože nabízí jedny z nejkrásnějších výhledů v okolí. Je to ideální místo, kde si tuto krásu můžete užít s rodinou a přáteli. Ale to není vše. Houpačka na fotopointu je skvělým způsobem, jak si užít čas. V neposlední řadě bylo vše navrženo tak, abychom vám umožnili zachytit ty nejlepší momenty, ať už jste začátečník nebo zkušený fotograf. Udělejte si krásné fotky a budeme rádi, když se s nimi podělíte.

Konstrukce houpačky byla navržena na základě společné diskuze zastupitelstva obce a byla vytvořena místním stolařem Zbyňkem Miklem. Cena houpačky zahrnuje pouze náklady na pořízení materiálu potřebného k realizaci. Tímto moc děkuji Zbyňku Miklovi za jeho velké pracovní nasazení a také moc děkuji jeho manželce Lucii, která se zhostila veškeré natěračské práce na houpačce.

Fotopoint na Santově


Lucie Kotrlová (text)

Obecní zájezd

Po dlouhých 4 letech, způsobených hlavně covidovou epidemií, jsme se opět vydali na obecní zájezd. Hlavními cíli naší cesty byly Mladečské jeskyně a Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem. S přihlédnutím k fyzické náročnosti prohlídky jeskyní byla navržena i varianta B s prohlídkou města Litovel. Nakonec se přihlásilo 24 účastníků zájezdu a uskutečnila se pouze původní varianta. A tak jsme konečně v sobotu 23. září 2023 vyrazili.

Krátce po ranním odjezdu z obce jsme se v autobuse posilnili společnou snídaní. Cesta rychle utekla, a jelikož jsme nezajížděli do Litovle, zbylo nám dost času do rezervované prohlídky jeskyní. Zastavili jsme se proto ještě v Lošticích. Města známého zejména díky dlouhé tradici výroby olomouckých tvarůžků. Navštívili jsme jejich prodejnu na náměstí a nakoupili voňavé suvenýry domů. Při následné prohlídce jeskyní jsme se dozvěděli řadu zajímavostí, prohlédli si světově proslulé archeologické lokality se zbytky ohnišť a kostí pravěkých zvířat a viděli místa, kde se natáčely scény do několika filmů a pohádek (O statečném kováři, Freonový duch, Princezna Fantaghiro, O sirotkovi z Radhoště aj.). Prohlídka končila před polednem, proto jsme se poté všichni přesunuli na společný oběd. Po něm nás pan řidič dovezl do nedalekých Čechů pod Kosířem, kde nás po krátkém rozchodu čekala prohlídka Muzea kočárů. Měli jsme objednanou komentovanou prohlídku se zakladatelem a ředitelem Muzea, panem Václavem Obrem. Za mě osobně se jednalo o jedinečný zážitek. Vyslechnout si poutavý výklad k jednotlivým exponátům, jejich historii, náročnosti jejich restaurování přímo od zaníceného majitele. To je skutečně událost, kterou by si nikdo neměl nechat ujít. Po absolvování této prohlídky jsme nasedli do autobusu a vydali se spokojeně domů. Jelikož nám během tohoto nevšedního zážitku vyhládlo, čekala nás v autobuse i odpolední svačinka.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem za dochvilnost a vytvoření pohodové atmosféry. I díky vám vše vyšlo a mohli jsme si tak příjemně užít první podzimní sobotu letošního roku.

Obecní zájezd do Mladečských jeskyní a Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem
Obecní zájezd do Mladečských jeskyní a Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem
Obecní zájezd do Mladečských jeskyní a Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem
Obecní zájezd do Mladečských jeskyní a Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem

Alena Válková (text), Lucie Kotrlová (foto)

Soutěž Vesnice roku

Letošního 27. ročníku soutěže se účastnilo celkem 8 obcí ze Zlínského kraje. Hodnotící komise je navštívila ve dnech 6. a 7. června 2023, kdy jim během stanovených 120 minut zástupci obcí odprezentovali úspěšné projekty, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajinu, spolupráci obce se zemědělskými subjekty, rozvojové dokumenty obce, investiční záměry a přístup k informačním technologiím. Organizační pravidla soutěže dovolily v letošním roce udělit pouze dvě stuhy. Vítěznou Zlatou stuhu vyhrála Ostrožská Lhota a Oranžovou stuhu (za spolupráci obce a zemědělských subjektů při obnově vesnice a rozvoji venkova) si odnesla obec Nedachlebice. Obě obce jsou z okresu Uherské Hradiště. Slavnostní předávací ceremoniál se konal v neděli 13. srpna ve vítězné obci. Oslav se zúčastnili radní Zlínského kraje v čele s hejtmanem Radimem Holišem, zástupci všech 4 vyhlašovatelů soutěže (Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí ČR), zástupci spoluvyhlašovatelů a další hosté. Na závěr ještě nesmím zapomenout zmínit, že Ostrožské Lhotě se v září podařilo vyhrát i celorepublikové kolo a stala se tak Vesnicí roku 2023. Tímto vítězné obci velice gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v další práci.

Naše obec získala Diplom za vzorné vedení obecní kroniky. Jedná se především o ocenění dlouholetého pracovního nasazení našeho kronikáře pana Bořivoje Ptáčka, který ke své práci přistupuje skutečně svědomitě. Ne všechny obce takovéto paměti vedou, a proto jsme velice rádi, že v naší obci zachováváme cenný soupis historických okamžiků i pro další generace. Proto bychom rádi počátkem listopadu na hodovém posezení našemu kronikáři veřejně poděkovali a ocenili ho za jeho dlouholeté úsilí.

Jak prezentace naší obce v soutěži vůbec probíhala? Hodnotící komise nás navštívila 7. června. Po úvodním přivítání u Obecního domu nasedli do připravené dodávky a vydali se na Santov. Vícemístnou dodávku nám pro tuto příležitost zapůjčila obec Oznice a řídil ji sám pan starosta Martin Gerža. Tímto činem prokázal, že vztahy mezi obcemi v našem mikroregionu jsou více než dobré, a my mu za tuto spolupráci velmi děkujeme! V Hospodě Santov proběhlo představení naší obce, strategických dokumentů, úspěšných projektů, spolkové činnosti, investičních záměrů, rozvoje informačních technologií atd. Následně navštívila hodnotící komise řadu míst v naší obci: jako první byla zastávka v rodinné farmě u Mitášů, poté se zhoupli na nové houpačce na Santově, prohlédli si stáje a koně, ochutnali výrobky v provozně HM Ogaři s.r.o., zhlédli prostory obecního úřadu a knihovny, vyposlechli si krátké povídání o dvou úspěšně podpořených solidárních projektech v naší obci a na závěr se přesunuli do Obecního domu V Údolí, kde již probíhala oslava naší obce. Předseda komise krátce pozdravil přítomné občany a poté se již všichni členové komise museli rozloučit, jelikož čas byl neúprosný. A my jsme se rádi připojili k zahájené oslavě, abychom se s vámi všemi setkali a popovídali si. Slavnostně si připomenuli nejen zrealizované projekty, ale také podporu a úsilí, kterou řada z vás vynaložila při jejich realizaci, a veškerou dobrovolnickou činnost vykonanou v posledních letech. Zkrátka jsme se rozhodli oslavit vše, co jsme v právě uplynulých dvou hodinách tak hrdě prezentovali. Jednalo se také o slavnostní ukončení naší účasti v soutěži Vesnice roku. Shodně totiž padlo rozhodnutí, že v tomto volebním období jsme se soutěže účastnili naposledy.

Starostka obce přebírá cenu na slavnostním vyhlášení v Ostrožské Lhotě
(zdroj: Zlínský kraj)
Starostka obce přebírá cenu na slavnostním vyhlášení v Ostrožské Lhotě (zdroj: Zlínský kraj)
Starostka a místostarostka obce s předsedkyní Sdružení místních samospráv paní Eliškou Olšákovou
Starostka a místostarostka obce s předsedkyní Sdružení místních samospráv paní Eliškou Olšákovou
Starostka a místostarostka obce s místopředsedou hodnotící komise panem Jiljím Kubrickým
Starostka a místostarostka obce s místopředsedou hodnotící komise panem Jiljím Kubrickým

Alena Válková (text)

Fotbalové utkání ženatí a svobodní

V sobotu 29. července se konal tradiční fotbalový zápas v naší obci, kdy proti sobě změří síly mužstvo ženatých a svobodných ogarů. Utkání předcházely velké terénní úpravy v okolí hřiště a nově natažený plot na břehu potoka. Těmito úpravami a pravidelným sečením hřiště velmi prokouklo. Diváci mohli vidět vskutku napínavý zápas, ve kterém nechyběly ani ostré výměny mezi protihráči. Utkání bylo velmi vyrovnané a o konečném výsledku rozhodly až závěrečné penalty, které se lépe vydařily mužstvu ženatých. Starostka obce následně vyhlásila vítěze, předala šampaňské a ocenila výkony hráčů, jejich odhodlání a týmového ducha.

Ani v letošním roce se nezapomnělo na naše nejmenší. Již během zápasu byl pro ně nafouklý skákací hrad a po fotbalovém zápase si mohli v několika připravených úkolech zasoutěžit i oni. Za své úsilí byli následně odměněni cenami a medailemi. Pro řadu z nich se jednalo o první vybojovanou medaili, ze které měli nepopsatelnou radost, a byli na ni náležitě hrdí. Pro fanoušky si pořadatelé připravili občerstvení v podobě dobrého pití a grilovaných dobrot. Novinkou letošního roku bylo vystoupení živé hudby v podání kapely Helena a tygři.

Děkujeme pořadatelům za obětavost a snahu udržet v naší obci tradici přátelského fotbalového utkání a také všem fanouškům a zúčastněným za jejich podporu.

Fotbalové utkání ženatých proti svobodným (foto: Lucie Kotrlová)
Fotbalové utkání ženatých proti svobodným (foto: Lucie Kotrlová)

Alena Válková (text)

Podzimní výlet do přírody

V rámci realizace solidárního projektu „Malošci“ jsme pro děti uspořádali podzimní výlet do přírody, který se uskutečnil krásné sluneční odpoledne v pátek 15. září.

Společné setkání bylo na fotbalovém hřišti, kde jsme se společně přivítali a vyrazili vyznačenou stezkou lesem a po louce. Jelikož nám trpaslíci připravili fáborkovou stezku a ukryli po cestě poklady, děti tak měly po cestě velké zpestření. První poklad byl ukrytý pod hromadou listí hned na začátku, ukrývaly se v něm ušité ekopytlíčky a papír s předtištěnými listy, které děti měly po cestě hledat. Děti si vybraly svůj pytlíček podle oblíbeného vzoru a po cestě do něj sbíraly lístečky a lesní plody. Fáborková stezka nás dovedla k dalšímu pokladu, ten byl schovaný na posedu, ukrýval nálepky lesních zvířátek, které děti poznávaly a polepily si jimi své papírky. U posedu se děti rozpovídaly o lesních zvířátkách a myslivcích. Třetí poklad děti našly ukrytý ve starém pařezu. Byly v něm ovocné kapsičky, které si děti vychutnaly při pikniku na dece. Dále jsme pokračovali společně strmou cestou k obrovskému stromu, kde na děti čekala další nálož energie, ovocné tyčinky. Cestou zpátky jsme se s dětmi zastavili u krmelce pro zvířátka, kde jsme našli pozdrav od medvěda: nechal tady totiž své razítko, které si děti mohly otisknout. U krmelce jsme si povídali o tom, co do krmelce zvířátkům nosíme a jaká zvířátka do něj chodí.

Děkujeme maminkám a dětem, které si s námi přišly výlet užít. Jsme moc rádi, že trasu s nadšením zvládli i naši nejmenší.

Podzimní výlet do přírody
Podzimní výlet do přírody

Lucie Škabrahová (text i foto)

Ovčácké slavnosti

Sobota 16. září patřila Ovčáckým slavnostem. Organizace se opět ujal Spolek Almara za vydatné pomoci několika dobrovolníků a s přispěním řady sponzorů. Naše obec poskytla organizátorům finanční a materiální pomoc. Tato akce se tradičně koná na louce u Hospody Santov a přibližuje návštěvníkům valašský folklór, předvádí ukázky tradičních řemesel a nabízí degustaci místních potravin. Velmi nás těší, že tato událost přitahuje každým rokem řadu návštěvníků. Podpoří se tak snaha o zachování valašského kulturního dědictví a tradic.

Alena Válková

Ocenění kroniky obce: Diplom za vzorné vedení kroniky

Zpracování obecní kroniky patří neodmyslitelně k činnostem obce. Zaznamenávání místní současnosti pro budoucí generace je krásnou, ovšem často také málo váženou prací. Vedení obce by rádo i touto cestou ocenilo vedení a kvalitu zpracování obecní kroniky.

Velká pochvala patří panu Bořivoji Ptáčkovi, který je kronikářem obecní kroniky od roku 2005. Jeho grafické umění upoutalo i pozornost hodnotící komise soutěže Vesnice roku. Vyzdvihli především podrobnost dat a celkové grafické zpracování, které je vedeno kompletně ruční prací. Pan Bořivoj Ptáček nejenže se stará o fyzickou kroniku, ale také ji pravidelně aktualizuje a sdílí. Jeho práce nám umožňuje spojit minulost s přítomností a uchovávat bohaté dědictví naší obce pro budoucí generace.

Tímto chceme vyjádřit naši vděčnost a uznání panu Bořivoji Ptáčkovi za jeho nepostradatelný přínos k zachování historie naší obce. Těšíme se na další spolupráci s panem Ptáčkem a na pokračování vedení naší kroniky, která je obecním skvostem.

Lucie Kotrlová


Fotovoltaické elektrárny na střechách obecních budov

Máme to potěšení informovat vás o projektu, který u nás právě probíhá. Díky úspěšnému získání dotace z Modernizačního fondu jsme spustili realizaci instalace fotovoltaických elektráren na všechny obecní budovy. Projekt pomůže s úsporou energií, umožní plnit cíle udržitelnosti a po schválení zákona o komunitní energetice přinese i finance do rozpočtu obce. Práce na instalaci již probíhají, očekáváme, že elektrárny budou brzy v provozu. Klimakom, firma která vyhrála výběrové řízení, podala nabídku o téměř 300 tisíc nižší oproti předpokládaným nákladům. Věříme, že toto je naše cesta jak snižovat náklady na energii.

Lucie Kotrlová

Kamerový systém

Chtěli bychom se s vámi podělit o důležitý krok, který směruje ke zlepšení bezpečnosti a lepšímu řízení nakládání s odpady v naší obci. Už před delší dobou jsme začali zkoumat možnosti instalace kamerového systému v okolí obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Proč zvažujeme kamerový systém? Hlavní myšlenka je prevence proti nezákonnému odkládání odpadu. Občané či místní pronajímatelé rekreačních objektů, kteří stále nerespektují systém třídění odpadu v naší obci, už nebudou anonymně odkládat hromady netříděného odpadu jak do nádob, tak v okolí místa pro třídění odpadu. Očekávanými výhodami jsou prostřednictvím prevence snížit náklady na likvidaci komunálního odpadu a zároveň zlepšit udržování našeho veřejného prostoru. Kontaktujte nás prosím, pokud máte nějaké dotazy nebo návrhy v rámci této problematiky.

Lucie Kotrlová

Probíhající projekty

SFŽP – Státní fond životního prostředí, prostřednictvím kterého sázíme stromy v intravilánu obce, konečně míří ke svému závěru. Přes nekonečné doplňování podkladů k platbě jsme v cíli.
OPŽP – Operační program životního prostředí a náš projekt „Předcházení vzniku odpadu“ nám přinese nové nádobí, kelímky, myčky, příbory a regály. Dále bylo možné žádat o kompostéry a drtič větví. V této době běží výběrové řízení. Plán nákupů je, doufáme, 12/2023, abychom mohli vše využít již na zimních společenských akcích. Kompostéry se budou do každé domácnosti distribuovat na jaře 2024.
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond nám poskytl dotaci na vybavení Obecního domu V Údolí. Budou zakoupeny stohovatelné stoly pro společenské akce. A výměny se dočkají také židle, které jsou v dezolátním stavu. Vybavení již nebudeme převážet mezi sálem na hasičské zbrojnici a obecním domem. Bude tak možné dělat akce souběžně v obou budovách.
ZK – dotační podporu od Zlínského kraje jsme získali na tvorbu projektové dokumentace pro Obecní dům V Údolí. Dokumentace je hotova i se stavebním povolením. Jsme před podpisem dohody o udělení dotace.

Lucie Kotrlová

Budoucnost naší obce: územní plán

Návrh zprávy o udržitelnosti územního plánu, který byl umístěn na úřední desce obce, poskytuje ucelený přehled o našem území. Tato zpráva zahrnuje především:

Možnosti a limity – ty vysvětlují, jakým směrem se vyvíjí naše obec v souladu s územním plánem. Popisuje možnosti pro rozvoj a obnovu obce, stejně jako limity, které chrání přírodní a kulturní dědictví.
Žádosti o změnu – informují o žádostech o změnu v územním plánu, které byly předloženy. Tímto způsobem je zajištěna transparentnost a možnost ovlivňovat budoucnost obce.

Tato problematika se týká nás všech, proto si prosím zprávu přečtěte, máte možnost sdělit svůj názor. Snažíme se vytvořit společnou vizi pro budoucnost naší obce, je to však běh na dlouhou trať, tedy spíš maratón. Naším cílem je Změna územního plánu č. 2, s nabytím právní moci v roce 2024 – 2025.

Lucie Kotrlová


Usnesení zastupitelstev

Celá znění zápisů ze zasedání zastupitelstva jsou jako vždy přístupna k nahlédnutí na obecním úřadě a vyvěšena na webových stránkách obce. Níže uveřejňujeme alespoň výpis přijatých usnesení.

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva konaného dne 22. 5. 2023

Schválená usnesení

 • členové návrhové komise: Mgr. Lucie Škabrahová a Ing. Lucie Talašová
 • program jednání zasedání zastupitelstva obce
 • zápis z minulého zasedání zastupitelstva
 • návrh závěrečného účtu obce Malá Bystřice za rok 2022 bez výhrad
 • účetní závěrka obce za rok 2022 bez výhrad
 • výmaz věcného břemene na parcele p.č. 2748 a p.č. 2750 v katastrálním území Malá Bystřice
 • výmaz věcného břemene na parcele p.č. 2786 v katastrálním území Malá Bystřice

Vzato na vědomí

 • návrh rozpočtu rekonstrukce Obecního domu
 • podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci na Zlínský kraj
 • záměr uspořádání obecního zájezdu
 • rozpočtové opatření č. RO/2023/003
 • přípravy účasti ve Vesnici roku

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva konaného dne 14. 8. 2023

Schválená usnesení

 • členové návrhové komise: Mgr. Lucie Škabrahová a Zbyněk Mikel
 • program jednání zasedání zastupitelstva obce
 • zápis z minulého zasedání zastupitelstva
 • Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností EKO-KOM, a.s.
 • průjezd závodních vozidel v rámci rychlostní zkoušky motoristického podniku 42. VALAŠSKÁ RALLY VALMEZ dne 7. 4. 2024 a průjezd vozidlům v rámci seznamovacích jízd ve dnech 4. a 5. 4. 2024
 • poskytnutí finanční podpory Diakonii ČCE ve Valašském Meziříčí
 • nesouhlas s celoplošným poskytnutím finanční podpory na rozvoj sociálních služeb pro rok 2024, raději podpora pouze těch sociálních služeb, které poskytují péči našim občanům

Vzato na vědomí

 • souhlasné stanovisko k realizaci fotovoltaiky na obecních budovách
 • informace k plánovanému obecnímu zájezdu
 • informace o předání ocenění v rámci soutěže Vesnice roku
 • informace k připravovaným projektům záměr pořízení tepelného čerpadla do hasičské zbrojnice
 • možnost nových pracovních poměrů přes dotaci z úřadu práce
 • pořízení kamerového systému k obecnímu úřadu a hasičské zbrojnici
 • jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • konání závodu Frýštácký dogtrekking ve dnech 1. a 2. 9. 2023

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva konaného dne 22. 9. 2023

Schválená usnesení

členové návrhové komise: Ing.
Lucie Talašová a Ing. Petr Pohořelský

 • program jednání zasedání zastupitelstva obce
 • zápis z minulého zasedání zastupitelstva
 • smlouva o dílo s firmou KLIMAKOM ENERGY, a.s.
 • cenová nabídka kamerového systému
 • rozpočtové opatření č. RO/2023/004
 • poskytnutí finanční podpory společnosti COOP JEDNOTA spotřební družstvo ve Vsetíně
 • průjezd XIX. RENTOR – PARTR Rally Vsetín 2023 dne 14. 10. 2023
 • instalace tepelného čerpadla do sálu na hasičské zbrojnici

Vzato na vědomí

 • obsah zprávy o uplatňování ÚP Malá Bystřice
 • informace o výjimce zimní údržby v úseku Dušná – Malá Bystřice

Společenská kronika

V měsících srpnu, září a říjnu oslavili nebo oslaví své narozeniny tito jubilanti:

paní Mikulenková Emilie, 85 let
paní Kalusová Ludmila, 65 let
paní Šrámková Marta, 75 let
paní Novosadová Radmila, 87 let
paní Zajíčková Emilie, 84 let
pan Ildža Miroslav, 81 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

Přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu

Aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu pro druhou polovinu roku 2023 najdete na webu v záložce Termíny svozu odpadu.