Pohled na část obce Malá Bystřice ze Svantovítovy skály

Zpravodaj 2023, číslo 4

Stáhnout zpravodaj ve verzi PDF


Vážení občané Malé Bystřice,

Tradičně, ale dnes i s vážností, se na vás obracím v tomto vánočním období prostřednictvím zpravodaje. Bohužel, nemohu vám přinést pouze radostné zprávy, protože čelíme výzvám, které ovlivní rozpočet naší obce v příštím roce. Navýšení DPH za odpady na 21 % a také navýšení cen za likvidaci a skládkování odpadu o dalších 10 % s sebou nese i nevyhnutelné zvýšení nákladů, což ovlivní i nás všechny.

Také je nutné se vypořádat s radikálním snížením financí v oblasti dotačních výzev. Je zapotřebí si uvědomit, že bez úsilí a aktivního podávání žádostí do dostupných dotací budeme čelit problémům, které ovlivní naše plány a projekty. Tento čas vyžaduje zdvojnásobenou snahu a spolupráci, abychom zajistili potřebné finanční prostředky pro rozvoj naší obce. Je nutné si však přiznat, že na co se nepodařilo finance už získat, půjde získat v nejbližších letech opravdu obtížně.

Kromě tohoto se musíme rovněž vypořádat se změnou systému zaměstnávání na dohodu o provedení práce, kterou naše obec aktuálně také používá. Nový přístup k proplácení a obecně k zaměstnávání prostřednictvím této smlouvy nás nutí k vážnému zvážení dalších kroků. Je nezbytné pečlivě přehodnotit naše dohody o provedení práce a hledat optimální postup, abychom zajistili stabilitu. Na nadcházejícím zastupitelstvu obce budeme projednávat návrh rozpočtu obce na rok 2024. Chci vás informovat, že letošní rozpočet, respektive příjmy, jsme sestavili podle prozatímní predikce Ministerstva financí. Je však důležité zdůraznit, že s tímto rozpočtovým určením byla zaslána upozornění. Přesná výše RUD bude vázána na schválení státního rozpočtu a máme se tedy připravit i na možné změny těchto zaslaných predikcí. Bohužel to může zahrnovat snížení finančních prostředků, které obec získává prostřednictvím státního rozpočtového určení daní.

Navzdory negativním zprávám zůstává naším závazkem rozvíjet a zlepšovat naši obec i v nadcházejícím roce. Chceme udržet kvalitu služeb pro občany, a to zejména prostřednictvím obecního úřadu, který nese odpovědnost jako poskytovatel služeb v rámci pravomocí a povinností státu. Také bychom se rádi zaměřili na bezpečí chodců a potažmo řidičů na našich komunikacích, a to jak pěších, tak místních. Plánujeme věnovat pozornost údržbě těchto cest a usilovat o dotační titul pro veřejné osvětlení nad zbývající neosvětlenou částí chodníků.

Také bych ráda sdělila, že v poslední čtvrtině tohoto roku se stal mým srdcovým projektem možný vznik dětské skupiny v naší obci. Momentálně pracujeme na opravdu velkorysé dotaci na stavbu budovy pro tuto skupinu, která by mohla sloužit jako mateřská školka. Tento projekt absorbuje naši energii a odhodlání na 300 % a v případě úspěšné žádosti bychom rádi v obci postavili novou budovu reagující na rostoucí potřeby občanů. S aktuálním počtem dětí v naší obci je tato iniciativa zásadní. Dětské skupině budeme věnovat samostatný článek.

A už opravdu na závěr tohoto rozsáhlého úvodníku mi dovolte popřát vám klidné Vánoce a šťastný nový rok naplněný zdravím a radostí ve vašich rodinách. Přeji vám odolnost vůči překážkám, které na nás doléhají. Jsme šťastní, že jsme součástí venkova a komunity přátel, což považuji za nejcennější dar. Děkuji vám za vaši podporu, opravdu a od srdce moc děkuji.

Obecní stromček u budovy obecího úřadu


Lucie Kotrlová (text)

Svítí nám stromeček

O první adventní neděli jsme se sešli, abychom společně rozsvítili obecní stromeček, a to poprvé s vámi se všemi. S radostí jsem přihlížela, že setkání bylo plné vánoční atmosféry a klidu. S pomocí našich nejmenších jsme společně rozsvítili stromeček před obecním úřadem, který nám letos daroval pan František Konvičný. Za to mu tímto moc děkuji. Kromě stromečku nám také svítí velký adventní svícen, jehož světla se postupně každou adventní neděli rozzáří. O poslední adventní neděli si přijďte pro Betlémské světlo, které si budete moci vzít s sebou domů.

U budovy obecního úřadu svítí stromeček, který pomáhali rozsvítit naši nejmenší, a velký adventní svícen.
U budovy obecního úřadu svítí stromeček, který pomáhali rozsvítit naši nejmenší, a velký adventní svícen.
U budovy obecního úřadu svítí stromeček, který pomáhali rozsvítit naši nejmenší, a velký adventní svícen.
U budovy obecního úřadu svítí stromeček, který pomáhali rozsvítit naši nejmenší, a velký adventní svícen.
U budovy obecního úřadu svítí stromeček, který pomáhali rozsvítit naši nejmenší, a velký adventní svícen.
U budovy obecního úřadu svítí stromeček, který pomáhali rozsvítit naši nejmenší, a velký adventní svícen.

Lucie Kotrlová (text)

Hodové posezení

Sobota 4. a neděle 5. listopadu byly u nás ve znamení veselí, radosti a setkávání se se sousedy. Na tento víkend totiž připadly malobystřické hody. Kdo chtěl, mohl přijít v sobotu večer do Obecního domu V Údolí, kde se konalo Hodové posezení.

Na úvod proběhlo poděkování a ocenění našeho pana kronikáře Bořivoje Ptáčka za jeho dlouholeté pracovní nasazení při zaznamenávání cenných historických okamžiků do obecní kroniky. Díky jeho úsilí nám byl letos v soutěži Vesnice roku udělen Diplom za vzorné vedení obecní kroniky spolu s finančním darem od Zlínského kraje.

Po tomto slavnostním aktu následovala degustace vín řízená zkušeným someliérem. Ochutnávalo se šest vzorků vín bílých a dvě vína červená. Z takto velké nabídky si svého favorita našel snad skutečně každý. Komu během večera vyhládlo, mohl si pochutnat na několika zvěřinových specialitách. Po degustaci vystoupila cimbálová muzika z Valašské Bystřice, která zahrála řadu krásných lidových písní, při kterých jsme si mohli zatančit i zazpívat.

Letošní druhý ročník Hodového posezení se opět nesl v přátelské atmosféře. Děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli.

Hodové posezení a poděkování pro pana Bořivoje Ptáčka
Hodové posezení a poděkování pro pana Bořivoje Ptáčka

Alena Válková (text), Lucie Kotrlová (foto)

Vánoční stromeček a betlém na výletišti

Tradiční rozsvícení vánočního stromečku a betlému na výletišti se v letošním roce uskutečnilo v sobotu 25. listopadu. Jsme moc rádi, že dorazili malí i velcí a že jsme mohli společně přivítat kouzelný adventní čas.

Přejeme vám všem krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce.

Vánoční stromeček s betlémem na výletišti
Vánoční stromeček s betlémem na výletišti

Hasiči Malá Bystřice (text i foto)

Po roce nás opět navštívil Mikuláš

I v letošním roce děti v naší obci navštívil Mikuláš se svou družinou. Letos stačil na všechny naše nejmenší jen jeden čert a dva andělé, protože u nás jsou přeci samé hodné děti.  Mikuláš u každého dítěte nahlédl do Knihy hříchů a připomněl, jaké prohřešky tam má za uplynulý rok zaznačené. Děti slíbily, že se v dalším roce polepší a většina si připravila krátkou básničku nebo písničku. Na závěr dostaly mikulášské balíčky a rozloučily se s družinou s příslibem, že se zase za rok uvidí.

Mikuláš, čert a andělé navštívili děti i v letošním roce
Mikuláš, čert a andělé navštívili děti i v letošním roce

Alena Válková (text)

Den seniorů s malošky

V listopadu jsme navštívili pravidelné posezení našich „důchodců“ a udělali jsme tak mezigenerační setkání našich nejstarších a nejmenších občanů „Malošků“.

Na 1. 10. připadá Den seniorů, ale v říjnu jsme bohužel nenašli společný termín, proto jsme dodatečně uspořádali „Den seniorů s Malošky“. Jelikož jsme pro naše nejmenší připravili a nacvičili s nimi pár jednoduchých písniček, které již umí, rozhodli jsme se společně potěšit naše nejstarší občany. Nejdříve jsme děti zapojili do roznášení koláčů, aby se šly se seniory pozdravit a seznámit. Po úvodním slovu a svolání dětí do kruhu jsme začali společně zpívat písničky. Všechny děti se do zpěvu a pohybu krásně zapojily. Využili jsme i psychomotorického padáku, kterého se děti držely a houpaly s ním do rytmu písniček. Závěrem jsme měli pro seniory připraveno malé překvapení – děti jim předaly vánoční hvězdy s vyrobeným tulipánkem. Setkání pokračovalo společným posezením, při kterém si děti hrály na koberci s hudebními nástroji.

Děkujeme seniorům za vstřícnost uspořádat tuto společnou akci a také za spoustu dobrot, které pro nás upekli a připravili. Také děkujeme rodičům za přípravu dětí a dětem za to, jak byly šikovné. Věříme, že jsme si tak hezkou akci všichni společně užili.

Tato akce byla spolufinancována Evropskou unií v rámci programu Evropský sbor solidarity – Projekt solidarity.

Den seniorů s malošky
Den seniorů s malošky
Den seniorů s malošky
Den seniorů s malošky
Den seniorů s malošky
Den seniorů s malošky

Lucie Rethy (text), Miroslava Škařupová (foto)

Zvířátka

Máme za sebou s našimi Malošky druhou akci v rámci solidárního projektu s názvem „Zvířátka“, která byla zaměřená na pohybové aktivity s dětmi. Aby byl pro děti pohyb zábavný, využili jsme cviků s nápodobou zvířátek – protáhli jsme se jako kočky, skákali jako žabky, chodili jako raci apod. Děti a rodiče si tak mohli vyzkoušet spoustu cviků na stabilizaci a zpevnění pohybového aparátu.

Pro tyto aktivity jsme dětem pořídili balanční dráhu, kterou lze seskládat do různých podob a trénovat na ní správnou rovnováhu a koordinaci. Dalším prvkem v našem novém vybavení je ortopedické puzzle různých vzorů. Z puzzle je možné poskládat chodníček, po kterém děti chodí a posilují svaly nohou, a zároveň stimulují a masírují chodidla. U dětí tyto nové prvky sklidily velký úspěch a hned si z nich postavily zábavnou dráhu. Veškeré znalosti o možnostech zařazování vhodných a zároveň i zábavných pohybových aktivit do každodenního života, výběru balančních pomůcek nebo zdravého pohybového aparátu byly získány z přínosného školení dětské fyzioterapeutky.

Naše setkání jsme s dětmi zakončili přiřazováním lesních zvířátek podle stínů, poznáváním jejich stop a vhodné potravy.

Děkujeme všem rodičům za jejich účast a zapojení se do programu.

Tato akce byla spolufinancována Evropskou unií, v rámci programu Evropský sbor solidarity – Projekt solidarity.

Zvířátka s dětmi
Zvířátka s dětmi
Zvířátka s dětmi
Zvířátka s dětmi

Lucie Rethy (text i foto)

Otevřený obecní úřad a závěrečné zastupitelstvo roku

S blížícími se Vánocemi nám na obecním úřadě není lhostejná vánoční atmosféra. Chceme společně oslavit konec roku a přivítat Vánoce v příjemném prostředí, proto vás srdečně zveme na naše vánočně laděné zastupitelstvo, které bude zároveň závěrečné jednání tohoto roku.

Kdy: 16. prosince 2023
Kde: obecní úřad
Otevřeno pro veřejnost: 16.00–17.00

Přijďte na obecní úřad hodinu před zastupitelstvem a užijte si otevřený dům. Pro všechny občany máme připraveno drobné vánoční pohoštění a přátelské setkání s celým zastupitelstvem.

Program:

 • 16.00–17.00 Otevřený obecní úřad pro veřejnost, setkání s členy zastupitelstva
 • 17.00 Zahájení zastupitelstva obce, předpokládané ukončení je kolem 20.00

Během setkání budete mít příležitost diskutovat s členy zastupitelstva, sdílet své myšlenky a připomínky. Přijďte a sdílejte s námi radost z blížících se svátků.

Lucie Kotrlová

Novoroční ohňostroj pro všechny

S radostí vás všechny zveme na malý novoroční ohňostroj, který rozhodně nebude jen pro malé Malobystřičany. Zahajte s námi příchod nového roku při sledování krásného ohňostroje, který osvětlí naše nově vznikající hřiště na petangue i okolní park. Společně se sousedy vytvoříme sváteční atmosféru a také se společně rozloučíme s rokem 2023.

Těšíme se na vás 1. ledna 2024 v 17.00 před budovou obecního úřadu.


Ježíškova pošta

Zahájili jsme oblíbenou tradici v naší obci – Ježíškova pošta na obecním úřadě aneb posílejte přání a zažijte magii Vánoc. Děti mají nyní jedinečnou příležitost poslat svá přání Ježíškovi a zažít nezapomenutelný vánoční zážitek. V Ježíškově poště si mohou děti vyzvednout předlohu dopisu pro Ježíška nebo se kreativně vyřádit a vytvořit svůj vlastní originální dopis. Ať už volíte tradiční nebo netradiční cestu, váš dopis bude s láskou předán Ježíškovi.

Jak na to?

 • Navštivte obecní úřad, kde je Ježíškova pošta umístěna.
 • Vyberte předlohu dopisu nebo si vytvořte vlastní.
 • Napište nebo nakreslete svá přání Ježíškovi.
 • Vložte dopis do speciální schránky na Ježíškovu poštu.

A co je nejlepší? Poté, co děti odešlou svá přání, se mohou těšit na osobní odpověď od Ježíška. Vytvořme společně nezapomenutelné vzpomínky pro naše malé občany!

Lucie Kotrlová

Uklízíme obec

Uklízíme obec

V listopadu naši zaměstnanci pokračovali úklidu obecních pozemků. V lokalitě Bošová bylo nutné pokácet suchý a shnilý strom, který ohrožoval zdraví i majetek občanů. Pro opravdu obtížný terén a elektrické vedení v blízkém okolí sušky musela být použita plošina. Dále budeme během zimních měsíců pokračovat s úklidem pozemku na Bošově (v okolí hlavní komunikace), který jsme získali v roce 2022. Jedná se o prostor, na kterém bychom chtěli vybudovat chodník. Je velmi nákladné i náročné uklízet roky zanedbané pozemky, ale snad každý z vás vidí, že to má smysl.

Lucie Kotrlová

Probíhající projekty

FVE – fotovoltaické elektrárny
Právě probíhá administrace a převzetí realizovaných FVE od zhotovitele. Na 13. 12. 2023 je naplánované připojení od ČEZ.
Vybavení Obecního domu v Údolí
Byl vybrán dodavatel, právě probíhá nákup. Předpokládáme, že stoly a židle vyzkoušíte již na lednových akcích V Údolí.
Předcházení vzniku odpadu
Drtič větví je již dodán, kompostéry a nádobí se očekává v lednu. Myčky nádobí zřejmě až v březnu.
Tvorba projektové dokumentace na rekonstrukci Údolí
Zde jsme byli podpořeni, je podepsána smlouva. Proběhne realizace. Stále čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci na rekonstrukci Údolí, kde byla bohužel stanovena alokace k podpoře projektů v celé ČR na 400 mil. Po tomto stanovení alokace se stává náš úspěch s tímto projektem téměř nereálný. Ale na výsledky stále ještě čekáme.
Chodník Zezulkov – Bošovo
Také jsou před námi ještě výsledky výzvy na realizaci chodníku Zezulkov – Bošovo.

Lucie Kotrlová

Plány na využití horního patra hasičské zbrojnice

Od léta se zabýváme možnostmi využití horního patra hasičské zbrojnice. Věříme, že tyto změny přinesou obohacení pro naše občany.

Prostory pro Malošky
Horní patro naší obecní budovy se stane domovem pro naše Malošky. Tato změna nám umožní lépe reagovat na potřeby našich nejmenších, ale také nám usnadní logistiku v budově, kterou do nynějška používali.

Malá tělocvična pro aktivní občany
V rámci plánů, které počítají s využitím zadní kuchyňky v horním patře HZ, bude provedena rekonstrukce rozvodů elektřiny a nainstalováno topení, výmalba a následné vybavení místnosti jako malé tělocvičny. Tento záměr mělo zastupitelstvo již v roce 2022 s prostorem v budově v Údolí, ale kapacita budovy toto opravdu nedovoluje. Jako přidaná hodnota této budovy je možnost využití sprchy po cvičení.

Stavební úpravy
Pro bezpečné využití těchto prostorů dojde k malým stavebním úpravám. A to především vybudování příčky na horní podestě schodiště s dveřmi, které budou zajíždět tzv. do pouzdra, aby neomezovaly. Jedná se o nutnost, bez které prostor nemohou využívat děti. Zároveň, jak už jsme vám psali, budou instalována do sálu tepelná čerpadla, která budou stejná jako na obecním úřadu. Důležité je však zdůraznit, že tyto úpravy nebudou bránit používání stávajících prostorů v takovém rozsahu, v jakém sloužily doposud. Stále budeme moci využívat prostory pro plesy či rodinné oslavy.

Věříme, že tyto kroky přinesou novou energii a radost z pohybu. Těšíme se na společné využívání těchto prostorů.

Lucie Kotrlová

Místo pro všechny

Vážení občané Malé Bystřice, jsme rádi, že vám můžeme představit projekt, který má potenciál pozitivně ovlivnit naši krásnou obec. Projekt „Místo pro všechny“ byl navržen skupinou pěti mladých lidí z Malé Bystřice (Hana Kotrlová, Vojtěch Martinek, Pavel Petrúsek, Tomáš Petrúsek a Tomáš Kotrla)
s cílem vytvořit prostor, kde se všichni občané mohou setkávat, relaxovat a tvořit společnou komunitu.

Finance k realizaci našeho záměru se nám podařilo získat v rámci dotační výzvy solidárních projektů Domu zahraniční spolupráce v rámci programu Evropského sboru solidarity.

Co projekt „Místo pro všechny“ zahrnuje?

Vybavení veřejného prostoru: Plánujeme vytvořit mobiliář do veřejného parku, který bude vhodný pro rodiny, jednotlivce i seniory. Park bude vybaven lavičkami, herními prvky pro děti a místem pro relaxaci.

Komunitní zahrada: Chceme vytvořit vyvýšené záhony, které budou umístěny v parku. Budou osázeny bylinkami a drobným ovocem. Toto místo bude otevřené pro všechny, kteří mají zájem trávit čas v krásném prostředí.

Akce a setkávání: Projekt zahrnuje organizaci kulturně-společenské akce na závěr našeho projektu, během které bychom rádi společně s vámi otevřeli naše „Místo pro všechny“.

Na všech našich aktivitách se můžete podílet s námi. Průběžně budeme o všem informovat. Děkujeme za váš čas. Společně můžeme udělat naši obec ještě lepším místem pro všechny!

za projekt Místo pro všechny
Hana Kotrlová


Svobodná země svobodých lidí: Exkurze do Irska

Díky účasti obce v soutěži Vesnice roku se mi podařilo zúčastnit stáže, kterou organizovala Celostátní síť pro venkov. Na pracovní cestu do Irska v půlce října jsem tak vyrazila autobusem spolu s dalšími třemi desítkami starostů a více jak deseti pracovníky z Místních akčních skupin Zlínského a Olomouckého kraje.

Cesta to byla nelehká. Jen za sobotu, neděli a pondělí jsme ujeli celkem 2 553 km v autobuse a přibližně 700 km na lodi. Zvláště pak dlouhá cesta v autobuse při přejezdu naší vlasti, celého Německa a celé Francie až do přístavu Cherbourgu stála za to. Ale odměnou byla návštěva Dublinu, Midletonu, Corku, Duhallow, Banteeru a Wexfordu.

Irsko (irsky Poblacht na hÉireann, nebo ÉIre) je krásná země. Velmi zelená. I přes zimu, díky Golfskému proudu, tam skoro nemrzne a přes léto je země stále skrápěna dešti. Krásná a jasná zelená barva byla všude. Ale jinak je to země rozlohou skoro stejná jako naše vlast. Jen počet obyvatel je poloviční. I hlavní město Dublin má „jen“ necelých 600 000 obyvatel. Irsko je jediná země na světě, ve které žije méně Irů doma ve své vlasti než v celém zbytku světa. Resp. k irské národnosti se hlásí skoro 10 miliónů Irů, ale doma jich žije jen 4,7 miliónu.

Ekonomicky se jedná o zemi s nejnižšími daněmi v EU. Stát tak po občanech mnoho nechce, ale na oplátku jim toho moc neposkytuje. Na sociální dávky dosáhnete až po odpracování určitých roků v různých profesích. Také třeba výpovědní lhůta se počítá dle odpracovaných roků (první tři roky je výpovědní lhůta jeden týden). Pro vaši představu některá čísla převedená na Kč: průměrný plat 90 600 Kč, celkové zdanění jen 20 %, průmyslové zboží: cena stejná jako u nás, domy: cena stejná jako u nás, ale zdravotní pojištění cca 60 000 Kč ročně, hlídání dítěte (školka, družina) 17 000 Kč měsíčně, poplatek za odpad 8 000 Kč ročně.

Celá země mimo velká města je však hlavně venkov. A to ne náš tradiční, tedy soustředěné vesnice, ale samostatné domy nebo maximálně shluk domů u nějakého křížení silnic. Lidé žijící na venkově se o sebe musejí postarat sami. Nejnižší článek samosprávy, který Irové sami volí, je něco jako hejtman-starosta pro oblast větší než je celý náš okres. Ti se starají o „střediskové“ město a na venkov se nedostává. Nutno však dodat, že v Irsku jsou lidé zvyklí postarat se sami o sebe. Chtějí-li chodníky podél silnic, požádají stát o 50 % dotace na realizaci, zbytek jsou nuceni financovat z vlastních zdrojů či od sponzorů, které musí sami oslovit. Potřebují-li hřiště, je situace obdobná. Irové bojují proti vylidňování venkova především tím, že se snaží poskytovat základní služby. Jedná se o aktivity, které s sebou nesou i pracovní úvazky. Na své projekty mohou žádat dotace, ale vždy se jedná jen o 50% podíl. Na financování druhé poloviny si musí vydělat sami. Platí nízké daně, ale také nežádají nic od státu. Celý tento systém má své pro a proti. Byli jsme na farmě, která dříve uživila jen jednu rodinu. Potřebovali nápad jak dál a dnes je z ní ukázková farma pro děti i dospělé. Nyní je zde zaměstnáno trvale přes 60 lidí a v návštěvní sezóně až 130 lidí. Podporují také okolní farmy nákupem lokálních produktů především z mléka. Sami pak vyrábí a prodávají zmrzliny, čokolády. Celé rodiny sem jezdí na tradiční i netradiční akce – my jsme byli těsně před svátkem Halloween. Mimochodem víte, kde je původ svátku Halloween? Staří Keltové v dobách před příchodem Krista i v naší zemi uctívali večer 31. října jako přerod mezi létem a zimou. Nejvíce byl tento svátek rozšířen právě v Irsku. Jmenoval se Samhain a Irové před své domy stavěli malé oltáře z ptačích per, kytic a zvířecích lebek, zapalovali ohně a uctívali a vzpomínali na své mrtvé. Na něj později navázali křesťané svojí slavností Všech svatých.

Ale zpět k Irsku. Byli jsme ve společenství – Místní akční skupině (MAS) Duhallow. Cílem jejich práce je boj s vylidňováním venkova. Aktivní lidé založili nejprve farmu, která se postupně rozšiřovala, a dnes opravují nábytek, recyklují barvy, vaří obědy, rozváží je starším spoluobčanům, mají vlastní prádelnu, starají se o přírodu, turismus, opravují auta, silnice, opravují domy – i lidem okolo, hlídají děti, školí a vyučují mladé i starší, mají vlastní finanční poradenství, vydávají knihy o okolí, přírodě, vaření… A to vše jen proto, že se kdysi domluvili a chtěli něco udělat pro sebe i druhé. Dnes zaměstnávají přes 200 lidí z venkova. Navštívili jsme i další místa, kde aktivní lidé zlepšují sami sobě i jiným život. Pomáhají si navzájem. A k pomoci vychovávají i své následovníky. Bez nich by to asi nešlo.

Exkurze do Irska byla o seznamování, poznávání, ale také o inspiraci.
Exkurze do Irska byla o seznamování, poznávání, ale také o inspiraci.
Exkurze do Irska byla o seznamování, poznávání, ale také o inspiraci.
Exkurze do Irska byla o seznamování, poznávání, ale také o inspiraci.
Exkurze do Irska byla o seznamování, poznávání, ale také o inspiraci.
Exkurze do Irska byla o seznamování, poznávání, ale také o inspiraci.

Ale nebyli jsme jen na pracovních návštěvách v těchto skupinách. Jeden den z exkurze byl volnější a mohli jsme si zaplatit i návštěvu muzea pivovaru Guinness – mimochodem, tu osobně nedoporučuji. Je to marketingově promyšlený starý dům, kde v nejvyšším patře dostanete pintu piva, ale jinak se jedná o irskou verzi obchodního domu. Proti tomu návštěva destilérky ve městě Midletonu, kde se vyrábí Jameson whiskey, byla poučením a podstatným rozšířením obzorů o tomto tradičním irském nápoji. Bez problémů nás provedli, i přes téměř zavírací dobu, celou historií výroby whiskey. Na závěr nás čekala ochutnávka různých vzorků Jameson whisky. Na oplátku pak mohl průvodce a nakonec i vedoucí výroby, kterého nám představili, ochutnat naši slivovici. A chutnala jim.

Po čtyřech dnech v Irsku nás pak čekala stejná cesta zpět. Lodí, tentokrát podstatně menším trajektem, se kterým si moře při bouři dělalo chvílemi, co chtělo. Romantickou tečkou za exkurzí se stal asi dvouhodinový pohled na Eiffelovu věž, ze tři světových stran, který nám umožnila ucpaná páteční Paříž.

Lucie Kotrlová (text i foto)


Usnesení zastupitelstva

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva konaného dne 2. 11. 2023

Schválená usnesení

 • členové návrhové komise: Mgr. Šárka Konupčíková a Ing. Lucie Talašová
 • program jednání zasedání zastupitelstva obce
 • zápis z minulého zasedání zastupitelstva
 • průjezd 1. VR MICRO RALLY 2023 dne 9. 12. 2023
 • Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR k projektu Pořízení vybavení – Obecní dům V Údolí a pověření starostky obce paní Lucie Kotrlové, DiS. jejím podpisem.
 • podání žádosti o dotaci na MPSV a s tím související schválení vypracování projektu
 • nákup pozemku p. č. 3511/2 dle GP č. 807-143/2023
 • nákup pozemku p. č. 3515
 • nesouhlas s poskytnutím finanční podpory a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce k rozvoji sociální služby pro rok 2024 mezi obcí Malá Bystřice a Společností pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc
 • nesouhlas s poskytnutím finanční podpory a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce k rozvoji sociální služby pro rok 2024 mezi obcí Malá Bystřice a Střediskem rané péče EDUCO Zlín z.s.
 • nesouhlas s poskytnutím finanční podpory a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce k rozvoji sociální služby pro rok 2024 mezi obcí Malá Bystřice a Auxilium o.p.s.
 • rozpočtové opatření č. RO/2023/006
 • plán inventur obce Malá Bystřice za rok 2023
 • Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi obcí Malá Bystřice a městem Vsetín

Vzato na vědomí

 • rozpočtové opatření č. RO/2023/005
 • cena osazení dopravního značení v místní části U Bušů
 • výzva k zasílání návrhů do rozpočtu obce na rok 2024

Tříkrálová sbírka v naší obci

Tradiční tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v sobotu 6. ledna 2024.

Koordinátorkou bude opět paní Radomíra Zezulková. Pokud se někdo chce zapojit a stát se koledníkem, může se přihlásit na obecním úřadě nebo přímo u paní Zezulkové na telefonním čísle 602 557 776.

Tříkrálová sbírka v naší obci v roce 2024
Tříkrálová sbírka v naší obci v roce 2024

Vánoční bohoslužby

EVANGELICKÝ KOSTEL VE VELKÉ LHOTĚ

24. 12. 2023, 4. adventní neděle

 • od 9.30 bohoslužby na faře

25. 12. 2023, Boží hod vánoční

 • od 9.30 bohoslužby v kostele
 • od 15.00 Dětská vánoční slavnost v kostele

26. 12. 2023, Štěpán

 • od 9.30 bohoslužby mládeže na faře

31. 12. 2023, Silvestr

 • od 9.30 bohoslužby na faře

1. 1. 2024, Nový rok

 • od 9.30 bohoslužby na faře

KATOLICKÝ KOSTEL VE VALAŠSKÉ BYSTŘICI

24. 12. 2023, 4. adventní neděle

 • bohoslužby v 7.40, 16.00 a 23.00

25. 12. 2023, Boží hod vánoční

 • bohoslužby v 7.40, 9.30, Vánoční koncert v 15.00

26. 12. 2023, Štěpán

 • bohoslužby v 7.40 a 9.30

29. 12. 2023

 • Koncert Scholičky se Scholou v 17.00

31. 12. 2023, Silvestr

 • bohoslužby v 7.40 a 9.30

1. 1. 2024, Nový rok

 • bohoslužby v 9.30

Ekumenické setkání v Malé Bystřici

Je nám velkým potěšením, že se opět po roce bude v naší obci konat ekumenické setkání. Toto shromáždění křesťanů k modlitbě za jejich jednotu je plánováno na středu 24. ledna 2024 od 18.00 v Obecním domě V Údolí.

Kázáním poslouží farář z Římskokatolické farnosti Zubří pan Pavel Hödl. Všichni jste srdečně zváni.


Společenská kronika

V měsících listopadu, prosinci a lednu oslavili nebo oslaví své narozeniny tito jubilanti:

paní Škabrahová Žofie, 85 let
pan Mikel Jiří, 70 let
paní Kubjátová Svatava, 65 let
pan Bača Robert, 86 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

OMLUVA

S omluvou bychom rádi napravili tiskovou chybu v předešlém vydání zpravodaje, která se týkala životního jubilea paní Emilie Mikulenkové. Omlouváme se za nepřesnost v uvedených informacích a ještě jednou přejeme vše dobré k 80. narozeninám. Děkujeme za shovívavost.

OPUSTILI NÁS

Dne 13. listopadu 2023 nás navždy opustila paní Marie Vráblová, které bylo 99 let a byla nejstarší občankou Malé Bystřice.

Dne 4. prosince 2023 nás ve věku 81 let navždy opustil pan Miroslav Ildža.

Rodinám a nejbližším vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu

Aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu pro první polovinu roku 2024 najdete na webu v záložce Termíny svozu odpadu.

Projekt OPZ
Tříkrálová sbírka v naší obci v roce 2024