Výsledky Tříkrálové sbírky

V letošním roce jste přispěli částkou 12 027 Kč.

Z Vašich darů v roce 2016 chce Charita Valašské Meziříčí vyčlenit prostředky na přímou pomoc lidem v akutní nouzi, pořídit kompenzační pomůcky a doplnit potřebné vybavení pro pečovatelskou službu v Kelči a Rožnově p. Radhoštěm. Dále chce zakoupit automobil pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a automobil pro Charitní dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Zbytek financí se využije na obnovu zařízení pokojů v Azylovém domě pro matky s dětmi a rekonstrukci zázemí služeb pro osoby bez přístřeší.

Vám všem, kteří jste neváhali a otevřeli jste své dveře a také svá srdce a přispěli jste potřebným v našem okolí, patří obrovské poděkování.