Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Harmonogram svozu odpadu v první polovině 2022

Aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu pro první polovinu roku 2022.

Na webu obce, v záložce Termíny svozu odpadu, najdete aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu (plasty a obalové kovy) v první polovině roku 2022.

Harmonogram svozu odpadu v první polovině 2022