Archiv pro zvolené období

Nové vydání zpravodaje — číslo 1, rok 2021

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejeme vám pohodové čtení a příjemně strávený čas s naším obecním zpravodájkem.

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Místní poplatky v roce 2021

POPLATEK ZA ODPADY

Částka je stanovena na 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce. Od poplatku jsou osvobozeni: dítě do 3. roku věku, každé třetí a další dítě do 18. roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí v kalendářním roce déle než 6 měsíců. Splatnost poplatku je stanovena do 30. 4. 2021.

Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

  • číslo účtu: 10723851/0100
  • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty, pokud by nastaly problémy, můžete uvést i 36), 36 (popisné číslo objektu)

PES

Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč, Splatnost poplatku je stanovena do 30. 4. 2021. Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

  • číslo účtu: 10723851/0100
  • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty, pokud by nastaly problémy, můžete uvést i 36), 36 (popisné číslo objektu)

Informace od obvodního lékaře

Zdravotní středisko Bystřička, resp. ordinace MUDr. Varmuži, žádá občany, kteří mají 70 či více let a mají zájem se očkovat proti  Covid-19 v ordinaci, aby se nahlásili nejlépe SMS nebo e-mailem. V případě e-mailu nebo SMS uveďte jméno, datum narození, kontakt. Telefonický hovor využijte jen v nejnutnějším případě).

Výsledky Tříkrálové sbírky 2021

V naší obci se v letošním roce podařila vybrat částka 4 695 Kč. Sbírka proběhla od 6. do 23. ledna 2021 a pokladničky byly umístěny na obecním úřadě a v obchodě COOP U Kočíbů. Všem kdo přispěli lidem v nouzi děkujeme.
A kdo by chtěl, může ještě do 30. dubna 2021 darovat online na www.trikralovasbirka.cz.

Kompletní výsledky všech obcí naleznete na odkaze Výsledky TKS

Tříkrálová sbírka 2021

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace se letos bohužel Tříkrálová sbírka v tradiční podobě neuskuteční. Koledníci nebudou obcházet Vaše domovy, ale jsou připraveny náhradní možnosti, jak bude možné na sbírku přispět.

Koleda proběhne od 6. – 24. ledna.
A jak bude možné se Tříkrálové sbírky účastnit?
– Přispět budete moci online na internetovém odkaze www.trikralovasbirka.cz. Zde po vyplnění částky a PSČ dárce příspěvek podpoří přímo konkrétní Charitu.
– Dále bude možné přispět prostřednictvím DMS (dárcovská SMS).
– A pro všechny, kteří se moc neorientují ve virtuálním světě, budou přichystány zapečetěné kasičky. U nás v obci budou k dispozici na obecním úřadě a v obchodě COOP U Kočíbů.

Kompletní informace k letošní netradiční Tříkrálové sbírce naleznete na oficiálním plakátku vpravo.