Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy v obci Malá Bystřice

Cílem tohoto projektu je zajistit v obci bezpečnou dopravu do práce a za službami.

Publicita projektu: projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je zajistit v obci bezpečnou dopravu do práce a za službami. Snahou je zvýšit podíl udržitelné formy dopravy a to prostřednictvím nového veřejného osvětlení podél chodníku pro pěší u silnice III. třídy.

Projekt Zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy v obci Malá Bystřice