Pohled z výšky na osadu a kopec Santov

Kotlíkové dotace vyhlášené Zlínským krajem

Zlínský kraj dne 10. 5. 2022 vyhlásil Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.

Zlínský kraj dne 10. 5. 2022 vyhlásil Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.

Příjem žádostí o poskytnutí dotace bude od 14. 6. 2022, 08:00 hod. do 31. 8. 2022, 17:00 hod.

V přiloženém dokumentu jsou uvedeny kontakty na naši MAS, včetně kontaktních osob, jejich tel. čísel a emailových adres. Kontaktní osoby nabízí bezplatnou pomoc žadatelům při přípravě této žádosti a závěrečné zprávy a  vyúčtování projektu.