Pohled na část obce Malá Bystřice ze Svantovítovy skály

Uzavírka komunikace mezi obcemi Valašská Bystřice a Velká Lhota

Úplná uzavírka komunikace v termínu od 12.6. do 31.8.2022 mezi obcemi Valašská Bystřice a Velká Lhota.

Z důvodu provádění stavebních a přípravných prací při opravě povrchu vozovky, v rámci akce „Silnice III/05726 Velká Lhota – Valašská Bystřice“, bude v termínu od 12. 6. 2022 do 31. 8. 2022 komunikace úplně uzavřena.

Uzavírka neplatí pro vozidla IZS (Integrovaných Záchranných Složek). Objízdná trasa je nařízena po silnici III/05726, silnici I/57, silnici I/35, silnici III/4867 a bude vyznačena v obou směrech.

V příloze je pro více informací vloženo Rozhodnutí Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru dopravně správních agend.