Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Volby do zastupitelstva obce – volební lístky

Informace občanům k volebním lístkům

Oznamujeme občanům, že byly rozdány hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konané ve dnech 23. – 24. září 2022.

Pokud občané z jakéhokoliv důvodu hlasovací lístky neobdrželi, mohou si je vyzvednout na Obecním úřadě v Malé Bystřici v úředních hodinách nebo ve dnech voleb ve volební místnosti.

Volby se uskuteční v kanceláři starostky na Obecním úřadě Malá Bystřice č.p. 55. Přístup do volební místnosti je bezbariérový.