Pohled na část obce Malá Bystřice a kopec Santov

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 1. 10. 2022

Sběr bude proveden v sobotu 1. října 2022 do 9:00 hodin u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici. Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci velkoobjemové a nebezpečné odpady z domácností.

NEBEZPEČNÉ: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, pneumatiky

VELKOOBJEMOVÉ: matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, pohovky, staré oděvy a boty apod.


Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen – kontakt, více informací: p. Válek – tel.: 737 235 158). Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.


Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu:
horní konec a Malenov: úterý 27.9.
dolní konec: čtvrtek 29.9.
Santov: pátek 30.9.


Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, okna, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

Jelikož budou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě. Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude až v dubnu 2023.