Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Nově zvolené zastupitelstvo obce

Malobystřičtí zastupitelé se v pondělí 17. 10. 2022 sešli na ustavující schůzi, aby složili slib a zvolili nové vedení obce pro následující čtyři roky.

Malobystřičtí zastupitelé se v pondělí 17. 10. 2022 sešli na ustavující schůzi, aby složili slib a zvolili nové vedení obce pro následující čtyři roky. Starostkou se stala paní Lucie Kotrlová, Dis. a místostarostkou obce Ing. Alena Válková. Byli rovněž zvoleni předsedové a členové výborů a komisí:

Finanční výbor

předsedkyně: Ing. Lucie Talašová

členové: Mgr. Eva Hanuliaková, Bc. Alžběta Pohořelská

Kontrolní výbor

předsedkyně: Mgr. Lucie Škabrahová

členové: Marek Petrůsek, Milan Melichařík

Stavební komise

předseda: Zbyněk Mikel

členové: Libor Hanuliak, Jaroslav Petrůsek

Sociální a kulturní komise

předsedkyně: Mgr. Šárka Konupčíková

členové: Pavel Teplý, Irena Davidová

Zemědělská komise a životní prostředí

předseda: Ing. Petr Pohořelský

členové: Jaroslav Štůsek, Jiří Mitáš

Všem zastupitelům přejeme hodně sil a zdaru při výkonu své funkce.

Zastupitelé obce Malá Bystřice