Pohled na kopec a osadu Santov se západem slunce

Velkoplošná vysprávka silnice III/05735 v Malé Bystřici

Informujeme občany o termínu velkoplošné vysprávky silnice III/05735 Malá Bystřice v km 11,925 – 13,612 (za Jednotou – křižovatka u Bušů) ve směru staničení v celkové délce 1687 m.

Práce budou probíhat za částečného omezení provozu pomocí přechodného dopravního značení a semaforů ve 4. etapách:

Čt 9.11. – Pá 10.11. bude probíhat lokální frézování v místě chodníků, mostů + zápichy

Po 13.11. 1.etapa levá strana v dl. 850 m od Jednoty

Út 14.11. 2.etapa pravá strana v dl. 850 m do Jednoty

St 15.11. 3.etapa levá strana v dl. 850 m

Čt 16.11. 4.etapa pravá strana v dl. 850 m

Pá 17.11. – Po 20.11. zálivky, úklid

místech sjezdů bude docházet k dočasnému znepřístupnění.

Rovněž budou dočasně zneplatněny stávající zastávky (U Kočíbů a Škola), které budou posunuty o 250 – 350 m, informační letáky budou vylepeny min. 3 dny předem.

Vzhledem k vytížení pokládkových čet se může harmonogram prací změnit. O případných změnách budete obratem informováni.