Obecní stromček u budovy obecího úřadu

Místní poplatky v roce 2024

Podrobné informace o platbě místních poplatků v roce 2024

Poplatek za odpady

S účinností od 1. 1. 2024 je částka stanovena na 800 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce. Splatnost poplatku je stanovena do 30. 4. 2024.

Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

  • číslo účtu: 10723851/0100
  • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty, pokud by nastaly problémy, můžete uvést i 36), 36 (popisné číslo objektu)

Poplatek za psa

S účinností od 1. 1. 2024 je poplatek za prvního psa 50 Kč, za druhého a každého dalšího psa 100 KčSplatnost poplatku je stanovena do 30. 4. 2024. 

Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

  • číslo účtu: 10723851/0100
  • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty, pokud by nastaly problémy, můžete uvést i 36), 36 (popisné číslo objektu)