Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Harmonogram svozu odpadu v druhé polovině 2024

Aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu pro druhou polovinu roku 2024.

Na webu obce, v záložce Termíny svozu odpadu, najdete aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu (plasty a obalové kovy) v druhé polovině roku 2024.

Harmonogram svozu odpadu v druhé polovině roku 2024