Pohled na část obce Malá Bystřice ze Svantovítovy skály

Zpravodaj 2024, číslo 1

Stáhnout zpravodaj ve verzi PDF


Otevření nového obecního parku

S radostí vám všem oznamujeme otevření našeho nového parku, který vznikl také díky projektu „Místo pro všechny“. Slavnostní otevření se uskutečnilo v sobotu 4. května.

Tato událost představuje nejen výsledek tvrdé práce a úsilí celé naší obce, ale také příležitost poděkovat všem, kteří nám pomohli s výsadbou zeleně a tvorbou mobiliáře do parku. Projekt „Místo pro všechny“ byl financován prostřednictvím evropských dotací ze Solidárního projektu. Díky těmto finančním prostředkům jsme mohli vytvořit krásný a funkční prostor, který bude sloužit všem obyvatelům naší obce.

Během otevření bylo připraveno občerstvení a doprovodný program pro všechny návštěvníky. Na akci také proběhlo opékání dobrot na nově vzniklém ohništi.

Přejeme vám spoustu krásných chvil strávených v prostorách parku.

Park v Malé Bystřici

Lucie Kotrlová, starostka (text)

Obecní zabíjačka: tradice, radost a rekordní úspěch

Tradičně na končiny, které v letošním roce připadly na únor, se uskutečnila tradiční obecní zabijačka. Práce se chopilo celé zastupitelstvo i se svými rodinami, ale také kamarádi, kterým v tento den nevadí čerpat v práci dovolenou a přidat ruku k dílu. Zvláštní uznání patří manželům Babicovým, kteří jsou s námi od samého počátku této tradice. Právě díky nim se nám podařilo zorganizovat jednu z nejúspěšnějších akcí dosud. Hráli klíčovou roli při organizaci a průběhu zabijačky. I přes omezené množství nabízených výrobků jsme se snažili, aby si každý návštěvník mohl pochutnat na své oblíbené pochoutce. Novinkou bylo připravené jídlo v zatavených krabičkách a paštiky v plechovkách, které byly vřele přijaty.

Díky předem připravenému jídlu na odběr domů jsme výrazně urychlili výdej jídel na místě. Atmosféru udělala ještě veselejší cimbálová muzika z Ratiboře, kterou později vystřídala harmonika. Návštěvníci byli nadšení z mladých hudebníků i z následného vystoupení harmonikáře.

Celkově jsme zaznamenali rekordní počet vydaných jídel, což nás velice potěšilo. I přesto, že jsme byli unavení po pětidenním maratonu příprav, vaření a úklidu, musím říct, že to stálo za to. Těšíme se na další podobné akce a doufáme, že se nám podaří udržet tuto úspěšnou tradici i v budoucnu.

Obecní zabíjačka 2024

Lucie Kotrlová (text i foto)

Společná setkání pro naše jubilanty

S důrazem na respekt k osobnímu soukromí našich občanů a s cílem zajistit, aby všichni naši důležití jubilanti dostali své zasloužené gratulace a podporu, došlo ke změně způsobu blahopřání.

Na zasedání zastupitelstva jsme se rozhodli, že již nebude sociální komise navštěvovat domácnosti našich občanů při životních jubileích. Je nám jasné, že ne každému je příjemné, když mu do domu přijdou návštěvy, a respektujeme to. Avšak, abychom všem našim jubilantům projevili naši upřímnou gratulaci, bylo rozhodnuto uspořádat každoroční společné setkání, pravděpodobně na konci listopadu nebo v prosinci. Na tomto setkání budou srdečně vítáni všichni naši senioři. Pro ty, kteří nebudou schopni přijet sami, bude zajištěna doprava na společný oběd s hudbou. Budou také k dispozici členové zastupitelstva. Rozhodnutí uspořádat toto společné setkání má za cíl zajistit, aby všichni naši jubilanti měli možnost se setkat, dozvědět se o novinkách ve vedení obce a společně si užít příjemnou atmosféru.

Prosíme o pochopení, pokud se vám dosud nikdo z obce neozval ohledně osobní návštěvy. Věřte, že všichni obdržíte na konci roku pozvánku na toto setkání. Vybrali jsme konec roku kvůli pověrčivosti některých z vás, abychom neblahopřáli předčasně. Doufáme, že toto rozhodnutí potěší naše seniory a přinese jim radost.

Lucie Kotrlová (text)

Tříkrálová sbírka v naší obci

V letošním roce Charita Valašské Meziříčí zaslala děkovný plakátek do každé obce, která se Tříkrálové sbírky zúčastnila. My se připojujeme s poděkováním koordinátorce sbírky v naší obci a kolednicím, které jí pomohly tuto krásnou částku vybrat. A v neposlední řadě bychom také rádi poděkovali vám, obyvatelům Malé Bystřice, za vaši každoroční štědrost.

Alena Válková (text)

Poděkování Charity Valašské Meziříčí
Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2024

Dětský karneval

Po loňském úspěchu k nám i letos přijel Balónkový klaun. V sobotu 17. února se totiž konal Dětský karneval, na kterém se sešlo neuvěřitelných 32 masek. A opět jedna krásnější než druhá: předvedli se nám Karkulka, motýlek, Ninja, světluška, hasič, kovboj, krokodýl, princezna Elsa, jednorožec, Thor a mnoho dalších originálních kostýmů. Ani v letošním roce neproběhla soutěž o nejhezčí masku, jelikož všechny byly krásné a děti se svými rodiči jejich přípravám věnovali hodně času. Rozhodování by bylo skutečně těžké. Drobnou odměnu tak dostali všichni při představování své masky, zbývající dárečky si vysoutěžili při jednoduchých disciplínách.

Největším zážitkem ovšem určitě byla chvíle, kdy dětem klaun vymodeloval zvířátko, kytičku nebo něco na přání, a ony si to mohly odnést na památku domů.

Dětský karneval 2024
Na dětský karneval zavítalo překrásných 32 masek. Děti si karneval užily a odnesly si drobné odměny.
Dětský karneval 2024
Den seniorů s malošky
Dětský karneval 2024
Dětský karneval 2024

Alena Válková (text i foto)

Brigáda v Synodosu: společné úsilí pro lepší prostředí

V sobotu 9. března se uskutečnila brigáda v areálu Synodos, bývalém tábořišti v Kopřivnici. Více než 30 dobrovolníků se sešlo, aby přispělo svým úsilím k vylepšení tohoto prostoru. S pomocí čtyř traktorů, vyvážečkou a čelním nakladačem jsme se chopili práce a pustili se do úpravy a očisty areálu.

Hlavním cílem brigády bylo provést prořezávku náletů a stromů postižených kůrovcem po celém areálu. Taktéž jsme se věnovali úklidu pořezaných stromů a větví a odstranění starých plotů u sportovních hřišť. Vykácení okolí jezírka bylo dalším důležitým úkolem, který jsme úspěšně dokončili. Pracovali jsme ve 4 skupinách o 5 až 6 lidech, což nám umožnilo efektivněji pokrýt veškeré potřebné úkoly.

Úprava areálu měla zásadní význam pro plánované „Hry bez hranic“, kde budou týmy z 13 obcí našeho mikroregionu soutěžit. Tato akce se koná 8. června 2024 a díky naší práci bude mít prostředí optimální podmínky pro plynulý průběh.

Na závěr dne byla pro dobrovolníky připravena poctivá gulášovka a večerní opékání špekáčků v táborové pergole. Chceme tímto poděkovat všem, kteří se připojili k této brigádě, a také majiteli areálu, panu Hoppovi, za jeho vstřícnost a podporu. Bez vaší pomoci bychom nebyli schopni dosáhnout tohoto úspěchu. Děkujeme vám!

Brigáda v Synodosu

Lucie Kotrlová (text i foto)

Jarní úklid hasičského výletiště a stavění máje

V sobotu 27. dubna proběhlo na hasičském výletišti tradiční stavění máje a také jarní úklid. Místní dobrovolní hasiči se sešli, aby společnými silami upravili prostor a připravili ho tak na následující sezónu. Akce se nesla ve znamení spolupráce a dobré nálady, což přispělo k jejímu úspěchu. Úklid výletiště zahrnoval nejen běžné práce, ale také údržbu zeleně a opravy vybavení. Díky zapojení techniky šla práce rychleji od ruky.

Kromě úklidu se také stavěl máj, což bylo středobodem dne a přilákalo mnoho diváků, kteří povzbuzovali malé i velké stavitele. Úklid a příprava výletiště směřují ke slavnostnímu kácení máje. Děkujeme všem zúčastněným za jejich práci a čas.

Jste všichni srdečně zváni na kácení máje v sobotu 1. června 2024.

Jarní úklid hasičského výletiště a stavění májky
Jarní úklid hasičského výletiště a stavění májky
Jarní úklid hasičského výletiště a stavění májky
Jarní úklid hasičského výletiště a stavění májky

Petra Novosadová (text i foto)

Pozvánka na kácení máje 2024
Pozvánka na sousedské odpoledne 2024

Solidární projekt Malošci

Náš solidární projekt Malošci míří do finále, proto bychom rádi shrnuli jeho samotný průběh a dopady jeho fungování v naší obci. Pojďme se společně ohlédnout, jaké akce jsme si v rámci realizace Malošků od posledního vydání zpravodaje společně užili.

V prosinci jsme se Adventním setkáním naladili na Vánoce. Děti si s využitím psychomotorického padáku a jednoduchých hudebních nástrojů zazpívaly dvě lidové písně a poté se vydaly za světýlkem znázorňujícím hvězdu až do Betléma. Na závěr si každý vyrobil Mikuláše a vánoční ozdobu.

V lednu jsme se vydali po Indiánské stezce. Nejdříve jsme na míčích overball trénovali jízdu na koni a poté jsme se ve válečném rytmu bubínku vypravili hledat poklad. Po jeho objevení a posilnění se jsme si vlastnoručně vyrobili indiánský oblek, který se skládal z pomalovaného trička a čelenky z peříček. Závěrem, už jako správní pomalovaní bojovníci, jsme vyrazili na odvážnou stezku připravenou z balančních pomůcek a dráhy.

Únorové setkání patřilo vláčkům. Nejen, že jsme si popovídali, co vše s vláčky souvisí – kdo vlak řídí, jak se vlakem cestuje, popř. co dělá pan průvodčí, ale také jsme si z přinesených krabic vláčky vyrobili. Do nich nasedli plyšáčkoví cestující a my se vydali na dobrodružnou jízdu několika vagonů za sebou. Děti si poté vybarvily omalovánky vláčku a své vagónkové krabice jimi polepily.

V březnu si přišli na své všichni hasičští nadšenci. Malošci se totiž setkali se dvěma dobrovolnými hasiči z Malé Bystřice, kteří jim ochotně a poutavě předvedli, co takové hasičské auto umí, seznámili je s potřebným vybavením a jak se se vším zachází v praxi. Následně si děti mohly cvičně vyzkoušet, jak se hasí z hadice a pan velitel jim také zapůjčil vysílačku a nechal vyzkoušet, jak se přes ni dorozumívají. Pro všechny děti to byl velký zážitek a spousta z nich měla v tu chvíli určitě jasno o svém budoucím povolání.

Po Velikonocích jsme se rozhodli vydat na výlet. Cílem se staly Pohádkové lázně v Rožnově pod Radhoštěm. Jako první jsme navštívili solnou jeskyni, která slouží k regeneraci organismu a zlepšení zdraví. Po čtyřicetiminutové relaxaci jsme se přesunuli do dětského zábavního centra plného prolézaček, skluzavek, skákacích atrakcí a dalších lákadel pro naše malošky. Maminky se mezitím mohly během hlídání ratolestí na atrakcích občerstvit a popovídat si spolu. Akce měla velké ohlasy jak u dětí, tak také u maminek. Všichni jsme si na závěr slíbili, že ji rozhodně zopakujeme.

Závěrečnou akcí pro děti byla Pohádková stezka na motivy pohádky „Ať žijí duchové“. Na začátku stezky děti přivítal rytíř Brtník z Brtníku, který dětem vysvětlil princip stezky: sbírání razítek na stanovištích, za které dostanou odměnu, a požádal je o pomoc při opravě hradu. Po cestě ke hradu děti plnily řadu úkolů. U paní prodavačky hrály paměťovou hru a posilnily se Pribiňáčkem. Následně u hajného vyjednaly dřevo na střechu hradu za střelbu z praku a přiřazení zvířátek k jejich stínům. Dále pomohly trpaslíkům s řezáním dřeva a zatloukáním hřebíků a na závěr stezky společně s Leontýnkou posbíraly kopretiny a opravily hrad. Cestou z hradu si děti vyzvedly odměnu za nasbíraná razítka a vstoupily do opravdového hradu – skákacího, kde si užily spoustu zábavy.

Při této příležitosti jsme měli možnost projekt více představit veřejnosti, a to připraveným bannerem, který dokumentoval celou realizaci projektu Malošci, a také krátkým představením projektu na mikrofon před návštěvníky. Obrovské poděkování patří účastníkům druhého solidárního projektu Místo pro všechny, kteří se vedle závěrečné realizace svého projektu věnovali také zajištění občerstvení a obsluhy během celé akce. Na občerstvení se podílela také obec Malá Bystřice, které bychom rovněž rádi poděkovali. V neposlední řadě patří obrovské poděkování všem dobrovolníkům, kteří měli chuť ztvárnit pohádkové postavy a ochotně se dětem po celou dobu věnovali.

Cílem projektu Malošci bylo vytvořit dětem bezpečné a podnětné zázemí, které jim umožní se scházet a rozvíjet společnou hru. Zacílením také bylo podpořit je v pohybových aktivitách a vybudovat v nich vztah k přírodě. Na základě rozhovorů s rodiči, vyhodnocení závěrečného dotazníku a hodnocení realizačního týmu dopady tohoto projektu hodnotíme velmi kladně. Díky pravidelnému setkávání se děti mezi sebou poznaly a prožily spoustu pěkných zážitků. Kromě dětí měly možnost se více poznat a spřátelit se i maminky.

Programy jsme cílili i na propojení našich nejmenších s různými spolky v naší obci (hasiči, seniory) a podpořili tak děti v integraci mezi ostatní. Naše zázemí pro realizaci „Malošků“ se podařilo vybavit řadou pomůcek k rozvoji hrubé i jemné motoriky a spoustou užitečných věcí, které chceme využívat i nadále. O několik nejdůležitějších se musíme podělit i s vámi, jde tedy o: psychomotorický padák, ortopedické podlahy, reproduktor s mikrofonem, balanční dráhu, overbally, výtvarné potřeby, drobné hudební nástroje, montessori hračky, Lego Duplo, prvky pro venkovní aktivity apod.

Celou realizaci projektu měl na starosti realizační tým, jehož členkám bych chtěla vyjádřit obrovské poděkování za ochotu, čas a nápady, které do samotného fungování projektu vložily.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Evropský sbor solidarity – Projekt solidarity.

V březnu se děti setkaly s dobrovolnými hasiči, na začátku května se vydaly na pohádkovou stezku podle pohádky „Ať žijí duchové“.
V březnu se děti setkaly s dobrovolnými hasiči, na začátku května se vydaly na pohádkovou stezku podle pohádky „Ať žijí duchové“.
Pohádková stezka na motivy pohádky „Ať žijí duchové“
Pohádková stezka na motivy pohádky „Ať žijí duchové“

Lucie Rethy (text i foto)

Místo pro všechny

Závěrečnou akci našeho projektu jsme naplánovali společně se solidárním projektem Malošci a obcí Málá Bystřice na sobotu 4. května 2024. Během celého týdne, který předcházel otevření parku, jsme opravdu makali na osazování mobiliáře a úpravě celého povrchu parku. Také se vše chystalo na závěrečné vysazování dalších keřů na svah oddělující park od motorové komunikace. Jsme rádi, že jste nám s dosázením veškeré zeleně přišli na pomoc. Na část svahu jsme dokonce dostali darem vzrostlé rododendrony a azalky, které by jinak byly určeny k likvidaci. Vše je tedy jak se říká „v zemi“ a my už zaléváme a zaléváme.

Během odpoledního občerstvení, které následovalo po sázení a posledních úpravách, jsme vás všechny pozvali nejprve na pohádkovou stezku. Ta byla plně v režii Malošků. Pak následoval zábavný program a občerstvení, se kterým nám pomohla obec a její zaměstnanci.

Touto cestou bychom rádi poděkovali za vyplnění námi rozdaných dotazníků a také za slova chvály, kterými jste vůbec nešetřili. Máme velkou radost, že jste společně s námi došli až na konec našeho projektu a přejeme mnoho krásných chvil v prostorách parku.

Park v Malé Bystřici

Hanka, Tomáš, Vojta, Pavel a Tomáš


Elektrická tříkolka s korbou pro obecní pracovníky

Ve světě, kde se obce stále více snaží minimalizovat svůj ekologický dopad a zároveň zlepšovat efektivitu práce, je důležité hledat inovativní řešení. Jedním takovým nástrojem může být elektrická tříkolka s korbou, která nabízí praktičnost, ekologické výhody a snadnou manipulaci bez nutnosti technických průkazů či řidičských oprávnění.

V rámci modernizace obecní infrastruktury může být elektrická tříkolka s korbou napájená z fotovoltaických panelů instalovaných na místní hasičské zbrojnici skvělým příkladem využití obnovitelných zdrojů energie. Tento přístup nejenže snižuje náklady na provoz, ale také snižuje emise skleníkových plynů a podporuje udržitelnost místního prostředí.

Jednou z klíčových výhod elektrické tříkolky s korbou je fakt, že není vyžadován žádný technický průkaz, technické kontroly ani řidičské oprávnění. To znamená, že obecní pracovníci mohou okamžitě začít využívat tuto novou technologii bez nutnosti složitých administrativních postupů.

Elektrická tříkolka s korbou je ideálním prostředkem pro obecní pracovníky při práci venku v katastru obce. Díky svému designu a funkčnosti je vhodná nejen pro přepravu nářadí, ale také pro manipulaci s křovinořezem, pilou a odpadem z odpadkových košů rozmístěných po celé obci. Její snadná ovladatelnost a manévrovatelnost umožňují efektivní zásahy při údržbě a správě obecního majetku.

Investice ve výši 75 000 Kč z obecní pokladny do elektrické tříkolky s korbou se jeví jako rozumná a dlouhodobě udržitelná volba.

Nový sad

Máme nově vysázený malý ovocný sad na svahu u obecního úřadu. Již loni jsme nahradili část starých stromů novými. V letošním roce došlo k dokácení přerostlých a starých stromů. Některé měly prasklé větve nebo i samotné kmeny. Dvě velké jabloně měly nahnilé kmeny. Zvažovali jsme i variantu velkého odborného prořezání, ale podle kondice stromů jsme zvolili novou výsadbu. Pokračujeme v sázení původních odrůd, které máme od pěstitele z Frýdlantu nad Ostravicí. Stromky budou ještě opatřeny oporou a také ochranou proti okusu zvěře.

Obecní štěpkovač je vám k dispozici

Nově zakoupený štěpkovač z prostředků dotace „Předcházení vzniku odpadu mikroregionu Střední Vsetínsko“ je již plně v provozu a k dispozici našim občanům. Po domluvě vám štěpkovač zapůjčíme. Výsledkem štěpkování je drobná štěpka vhodná k zamulčování kolem dřevin na zahradách.

Výsadba nového sadu na svahu u obecního úřadu.
Výsadba nového sadu na svahu u obecního úřadu.
Štěpkovač je již plně v provozu a k dispozici občanům.
Štěpkovač je již plně v provozu a k dispozici občanům.
Eektrická tříkolka s korbou pro obecní pracovníky umožňuje efektivní zásahy při údržbě a správě obecního majetku.
Eektrická tříkolka s korbou pro obecní pracovníky umožňuje efektivní zásahy při údržbě a správě obecního majetku.

Zkušební nákup světel na fotovoltaiku

Obce se neustále snaží hledat efektivní způsoby, jak řešit problémy s veřejným osvětlením. Zkušební nákup dvou kusů světel, která fungují na fotovoltaiku, představuje zajímavou zkušenost.

Cílem zkušebního nákupu je zhodnotit, jak efektivně fungují světla na fotovoltaiku v reálných podmínkách. Důraz bude kladen nejen na samotné osvětlení, ale také na funkci pohybových čidel a senzorů stmívání. Tyto prvky jsou pro nás klíčové. Instalace světel na fotovoltaiku nabízí obcím možnost osvětlit problematické lokality, kde je obtížné získat stavební povolení nebo provádět pokládku kabelů k novým světlům. Toto řešení eliminuje potřebu připojení k elektrické síti a umožňuje rychlou a flexibilní instalaci bez nutnosti zásahů do stávající infrastruktury.

Firma Empemont se již osvědčila jako spolehlivý dodavatel veřejného osvětlení. Jejich světla jsou známá pro svou kvalitu, dlouhou životnost a možnost jednoduchého servisu. Díky možnosti nákupu jednotlivých dílů je snadné udržovat a opravovat světla, což přináší obcím další úspory a zajišťuje dlouhodobou funkčnost osvětlení.

I když je počáteční investice do jednoho kusu světla 45 000 Kč včetně instalace, betonování a montáže, je důležité si uvědomit dlouhodobé ekonomické výhody. Cena je srovnatelná s již existujícím veřejným osvětlením. To znamená, že návratnost investice může být relativně rychlá, zejména s ohledem na dlouhou životnost a nízké provozní náklady světel na fotovoltaiku.

Rekonstrukce obecního domu

Přinášíme vám důležitou aktualizaci ohledně probíhající rekonstrukce našeho kulturního domu. Rádi bychom vás informovali, že jsme úspěšně získali dotaci na rekonstrukci z Ministerstva pro místní rozvoj.

Původní rozpočet ve výši 11,6 milionu korun se po soutěži snížil na 9,2 milionu korun. Po důkladné kontrole nabídek jsme potvrdili firmu 1. Vasto Vsetín jako vítěze soutěže. Věříme, že tato firma přinese vysokou kvalitu a profesionalitu do procesu rekonstrukce.

Plánované datum dokončení rekonstrukce je listopad 2024. Je důležité mít na paměti, že rekonstrukce staré budovy může odhalit skryté problémy, které mohou vést ke zvýšení nákladů. Věříme však, že kvalitní a již osvědčený technický dozor zajistí, že budeme schopni tyto problémy efektivně řešit.

Vzhledem k potřebě oprav na budově budeme muset dočasně uzavřít dětské hřiště, které se nachází přímo vedle kulturního domu. O uzavření budeme informovat prostřednictvím obecní aplikace a také na místě samotném.

Probíhající rekonstrukce kulturního domu. Plánované datum 
dokončení je listopad 2024.
Probíhající rekonstrukce kulturního domu. Plánované datum dokončení je listopad 2024.
Probíhající rekonstrukce kulturního domu. Plánované datum dokončení je listopad 2024.
Probíhající rekonstrukce kulturního domu. Plánované datum dokončení je listopad 2024.

Plánované dílčí opravy komunikací v obci

V letošním roce máme v plánu provést několik dílčích oprav na komunikacích v obci tak, abychom zajistili bezpečný a plynulý provoz pro naše občany a návštěvníky.

Oprava betonového propustku u točny u Bušů
V loňském roce jsme nestihli provést potřebnou opravu betonového propustku u točny u Bušů. V letošním roce plánujeme vytvořit nové obetonování, a to z částečného zatrubnění příkopy. Dále budeme provádět vyčištění propusti pod točnou autobusu, abychom zajistili správnou funkci a odvodnění této lokality.

Umístění propustku v místní části Palušku
V místní části Palušku máme problém s vodou, která stéká od Štípy a opakovaně ničí přístupovou cestu k chatám. Plánujeme umístit nový propustek a zajistit jeho nové napojení, aby bylo možné řešit tento problém a minimalizovat škody na soukromém majetku.

Obnova povrchu na mostě do Okluku
Další důležitou částí našeho plánu je obnova povrchu na mostě do Okluku, který se již začíná rozpadat. Tato oprava je nezbytná.

Doplánování lokálních oprav „turbem“
Dle časových podmínek budou ještě doplánovány částečné lokální opravy tzv. „turbem“. Tyto lokální opravy budou prováděny v rámci pravidelné údržby komunikací a slouží k opravě menších poškození a nerovností na povrchu vozovky.

Budeme pokračovat v monitorování stavu našich komunikací a provádět potřebné opravy v souladu s potřebami a možnostmi obce.

Budova pro dětskou skupinu dostala zelenou

V naší komunitě se chystá jedinečný projekt, kterým je stavba budovy pro dětskou skupinu. Co je na tomto projektu tak výjimečného? Nejenže bude poskytovat prostor pro výchovu a péči o naše nejmenší, ale bude to také první budova svého druhu v našem regionu. Díky vstřícnosti sousedů a předchozího majitele parcely, na které bude budova postavena, jsme získali stavební povolení během neuvěřitelně krátké doby, a to díky veřejnoprávní smlouvě umožňující urychlení procesu.

Co tento projekt vystihuje?
Jedním z jeho hlavních prvků je jeho energetická efektivnost. Navrhovaná budova je projektována jako pasivní budova, což znamená, že je navržena tak, aby co nejvíce minimalizovala spotřebu energie pro vytápění a chlazení. Tento ekologický přístup není pouze ohledem na životní prostředí, ale také nákladově efektivním řešením v dlouhodobém horizontu.

Jaké služby budova poskytne?
Počítá se zde s dvanáctičlennou dětskou skupinou, která bude fungovat v režimu podobném mateřské školce. To znamená, že se zde děti budou nejen stýkat, ale také se budou rozvíjet v přátelském a vzdělávacím prostředí pod dohledem pedagoga.

Jedním z kroků v přípravě tohoto ambiciózního projektu je podání žádosti o dotační podporu na Ministerstvu práce a sociálních věcí během měsíce dubna. Vyjádření by mělo být známo v průběhu července. Realizace tohoto projektu je zcela závislá na úspěchu v tomto dotačním programu, avšak věříme, že náš projekt má potenciál přinést mnoho pozitivního do naší komunity. Je důležité zdůraznit, že žádost byla pečlivě konzultována s administrátory na ministerstvu, abychom maximalizovali naše šance na úspěch.

Tato spolupráce s úřady je zásadní pro dosažení našeho cíle, kterým je poskytnout kvalitní péči a vzdělání našim dětem.

Revize katastru nemovitostí

Katastrální pracoviště Vsetín na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj informuje o zahájení revize katastru nemovitostí obce Malá Bystřice, která potrvá od 1. 7. 2024 přibližně do 30. 6. 2025.

Během této doby vás zřejmě navštíví pracovníci úřadu. Je take možné, že budete v případě neshody vašich staveb s katastrem nemovitostí vyzváni k vysvětlení situace a řešení případné nápravy. Na webu obce, v části Úřední deska, je umístěn leták s podrobnostmi k této problematice.

Kompostér pro každou domácnost

Obec zapůjčuje kompostéry na každé číslo popisné či evidenční v katastru obce Malá Bystřice. Vyzýváme občany, kteří ještě nemají kompostéry k domácímu kompostování k jejich objednání na obci. Kompostér vám bude následně dovezen. Jedná se o důležitou součást našeho odpadového hospodářství. Je to způsob, jak snížit hmotnost našeho směsného odpadu, který nás stojí nejvíce peněz.

Nové obecní vratné kelímky

V rámci dotační podpory jsme nakoupili vratné nádobí. Jedná se o kelímky 0,5 l a thermo kelímky 0,2 l. Dotace činila cca 84 % výše nákladů. Na kelímky je zpracovaná grafika zvoničky na Santově a logo obce. Kelímky jsme vám představili u příležitosti otevření parku. Ještě jsme přidali personalizace části kelímků se znakem dobrovolných hasičů. Představení těchto kelímků ponecháme na akci pořádanou tímto spolkem. Obě grafiky se velice povedly a snad přispějí k prezentaci naší obce.

Každý kus vratného nádobí bude k dispozici na akcích a zaplatíte za ně vratnou zálohu 50 Kč.

Splatnost místních poplatků vypršela

Termín splatnosti místních poplatků uplynul. Nezapomeňte uhradit poplatky za odpady, psy a případně neuhrazené poplatky z krátkodobé rekreace. Letos nás čeká kontrola této agendy v červnu, a proto je důležité, aby všechny platby byly vyřízeny včas. Poplatky za odpady činí 800 Kč, za prvního psa 50 Kč, za každého dalšího psa 100 Kč. Platby lze provést buď převodem na účet, nebo přímo na obecním úřadě. Chceme se letos vyhnout zbytečným komplikacím a připomínáme nutnost, aby všichni občané měli své poplatky řádně uhrazené. Děkujeme za vaši spolupráci a dodržení termínů splatnosti!

Platba daně z nemovitosti

Během měsíce dubna jste obdrželi pokyny k platbě daně z nemovitosti. Výši platby za daň z nemovitosti za tento rok máme všichni navýšenou. I přes ojedinělé návrhy z řad občanů, aby došlo k navýšení koeficientu za daň z nemovitosti v naší obci, se zastupitelstvo rozhodlo koeficient ponechat v dosavadní míře. Navýšení je způsobeno konsolidačním balíčkem vlády. Nechceme po nutném zvýšení poplatků za odpad, ještě navyšovat výdaje nás všech zvednutím koeficientu k výpočtu daně z nemovitosti. Jsme si vědomi, že se začala vést debata v poslanecké sněmovně o změně přepočtu peněz, které směřují do obcí, ale toto pro nás prozatím není cesta.


Inspirace pro naše obce: exkurze do Mikroregionu Haná

V minulých dnech jsme společně s místostarostkou a celým mikroregionem absolvovali exkurzi zaměřenou na ukázku dobré praxe. Cílem této návštěvy bylo získat inspiraci a vyslechnout zkušenosti, které by mohly přispět ke zlepšení naší obce.

První zastávkou byla návštěva Mikroregionu Haná, kde se obce sdružují a samy si řídí odpadové hospodářství. Bylo pro nás velmi zajímavé slyšet, kolik stojí odpady v režii mikroregionu. Například v obci Sudice se jim podařilo snižit náklady, avšak náklady na odpadové hospodářství zde dosahují 1 700 Kč na osobu, což je dvojnásobek našich současných nákladů. Přesto nám návštěva poskytla cenné informace a ukázala další možnosti.

Další zastávkou byly Slatinice, obec, která získala ocenění za své projekty a energetickou koncepci. Ve Slatinicí provozují umělé kluziště a velké sportovní zázemí. Také provozují vlastní technické služby a mnoho dalšího.

Poté jsme navštívili modulární školu, která byla postavena jako krizové řešení po okamžitém uzavření stávající školy statikem. Tento projekt nám ukázal, jak rychle a efektivně reagovat na neočekávané situace a zajistit kontinuitu vzdělávání. Modulární škola byla
postavena v rekordním čase a poskytuje moderní a bezpečné prostředí pro výuku.
V neposlední řadě jsme se inspirovali spoluprací obce Němčičky se Zemědělským družstvem Němčičky. Společně provozují dětské hřiště, občerstvení a vinotéku, vše v režimu 24/7 a bez obsluhy. Tento model samoobslužných služeb zahrnuje dohled, platby a doplňování zásob. Bylo pro nás přínosné zjistit, jak tyto služby fungují v praxi.

Diskutovaným tématem byl i vznik nových územních plánů a dotační zajištění projektů, které nám obce prezentovaly.

Celá exkurze byla velmi zajímavá. Měli jsme možnost získat konkrétní informace a příklady. Tyto zkušenosti a poznatky budeme zvažovat při plánování našich budoucích projektů a strategií. Děkujeme Mikroregionu Haná a ostatním obcím za vřelé přijetí a inspiraci, kterou jsme si odvezli.

Exkurze do Mikroregionu Haná

Lucie Kotrlová (text i foto)

Valachy Man

Informujeme, že v souvislosti s pořádáním triatlonového závodu VALACHY MAN bude o víkendu 22. a 23. června 2024 uzavřena komunikace okolo přehradní nádrže Bystřička.

Mapy plánovaných tratí jsou dostupné na webových stránkách akce, časový harmonogram uzavírky cesty bude s předstihem vyvěšen. Plavání proběhne v přehradě Bystřička, trasa pro cyklisty povede v kopcích nad vodní nádrží, na Dušnou, z Červeného dolů k Malenům, kousek po hlavní komunikaci směr Dušná, poté přes Štípu, Klenov a dolů k přehradě. Běh je naplánován po cestách a pěšinách okolo přehrady Bystřička.


Usnesení zastupitelstva

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva konaného dne 16. 12. 2023

Schválená usnesení

 • členové návrhové komise: Ing. Petr Pohořelský a Mgr. Šárka Konupčíková
 • program jednání zasedání zastupitelstva obce
 • zápis z minulého zasedání zastupitelstva
 • Obecně závazná vyhláška obce Malá Bystřice o místním poplatku z pobytu s účinností od 1. 1. 2024
 • OZV obce Malá Bystřice o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2024
 • OZV obce Malá Bystřice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2024
 • výše poplatku za likvidaci odpadu na rok 2024 ve výši 800 Kč s účinností od 1. 1. 2024
 • příloha č. 8 Cenové ujednání a podmínky poskytování služeb s TS Vsetín s účinností od 1. 1. 2024
 • aktualizace č. 2 Strategického dokumentu obce
 • podání žádosti o bezúplatný převod, popř. odkup, zpevněné plochy od Zlínského kraje
 • smlouva o dílo na administraci dotace Dětská skupina Malá Bystřice od společnosti Bona Manera s.r.o.
 • cenovou nabídku projekčních prací k dotační výzvě Dětská skupina Malá Bystřice od Ateliéru LIPROJEKT s.r.o.
 • Změna v poskytnutí finančního daru u příležitosti oslavy životního jubilea, konkrétnědosažením věku 70, 75, 80, 85, 90 let a dále vždy po roku s účinností od 1. 1. 2024.
 • Změní se rovněž forma poskytnutí finančního daru, kdy se zorganizuje slavnostní setkání obce a seniorů a nebudou se tak jednotliví jubilanti obcházet během roku.
 • smlouva o půjčce mezi obcí Malá Bystřice a Sdružením pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko
 • rozpočtové opatření č. RO/2023/007
 • upravený rozpočet obce na rok 2024
 • střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2025 – 2027
 • neposkytnutí finančního daru na provoz Záchranné stanice Bartošovice

Vzato na vědomí

 • výběr dodavatele vybavení obecního domu V Údolí a předpokládaný termín jeho dodání
 • postup v realizaci dotace FVE na obecních budovách
 • přípravy k podání žádosti u dotační výzvy Dětská skupina Malá Bystřice
 • záměr nákupu 2 ks solárních světel veřejného osvětlení
 • zvýšení bezpečnosti dopravy
 • pořízení drtiče větví do obecního majetku
 • poskytnutí finančního příspěvku pro občanskou poradnu
 • zadání realizace nadlimitního výběrového řízení na rekonstrukci obecního domu V Údolí

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva konaného dne 28. 2. 2024

Schválená usnesení

 • členové návrhové komise: Zbyněk Mikel a Ing. Petr Pohořelský
 • upravený a rozšířený program jednání zasedání zastupitelstva obce
 • zápis z minulého zasedání zastupitelstva
 • výsledek výběrového řízení k projektu „Stavební úpravy kulturního domu Malá Bystřice“ s vítěznou nabídkou společnosti 1.Vasto spol. s r.o.
 • smlouva o dílo s firmou 1.Vasto spol. s r.o. a pověření starostky Lucie Kotrlové DiS. podpisem smlouvy s tímto dodavatelem
 • technický dozor stavebníka, investora pro projekt „ Stavební úpravy kulturního domu Malá Bystřice “ Ing. Lenku Trlicovou
 • investiční úvěr od Komerční banky a.s. na předfinancování dotace – Stavební úpravy kulturního domu Malá Bystřice
 • investiční úvěr od Komerční banky a.s. na spolufinancování dotace – Stavební úpravy kulturního domu Malá Bystřice
 • rozpočtové opatření č. RO/2024/001 ze dne 28. 2. 2024
 • záměr pachtu parcely p.č. 3928 a části parcely p.č. 3985, která zasahuje do travního porostu, v k.ú. Malá Bystřice.
 • podání žádosti o dotaci na chodník do horní části obce na SFDI
 • místo obvyklé pro uzavírání manželství v obci Malá Bystřice na parcele č. st. 754 (obecní úřad) každou sobotu v časovém rozpětí 10–18 hodin.
 • poskytnutí daru ve výši 2 000 Kč novomanželům, pokud jeden z nich má trvalý pobyt v obci Malá Bystřice, mají místo uzavření sňatku v k.ú. Malá Bystřice a podají si žádost o tento dar v termínu nejpozději 15 dnů po dni uzavření sňatku.

Vzato na vědomí

 • záměr pokácet zbývající přerostlé staré stromy u obecního úřadu a vysadit nové ovocné stromy
 • záměr odprodeje pokáceného dřeva v lokalitě Bošová a u obecního úřadu
 • záměr nechat zpracovat geometrický plán na pozemek u obecního domu
 • oslava výročí výjezdové jednotky hasičů
 • grafika kelímků (nicknack)
 • průzkum zájmu o datové připojení k internetu v obci

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva konaného dne 28. 3. 2024

Schválená usnesení

 • členové návrhové komise: Mgr. Lucie Rethy a Zbyněk Mikel
 • program jednání zasedání zastupitelstva obce
 • zápis z minulého zasedání zastupitelstva
 • podání žádosti o dotaci Dětské skupiny v obci Malá Bystřice a výstavba objektu pro dětskou skupinu

Vzato na vědomí

 • Zpráva o bezpečnostní situaci v obci od PČR za rok 2023
 • přijetí dotace za fotovoltaiku
 • dotace Předcházení vzniku odpadu – čekáme už jen na kelímky
 • informace ohledně předání staveniště obecního domu V Údolí
 • diskuze o problémech s odpady v obci

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 4. 2024

Schválená usnesení

 • členové návrhové komise: Mgr. Šárka Konupčíková a Mgr. Lucie Rethy
 • program jednání zasedání zastupitelstva obce
 • zápis z minulého zasedání zastupitelstva
 • investiční úvěr od Komerční banky a.s. na spolufinancování dotace – Stavební úpravy kulturního domu Malá Bystřice
 • výsledek přezkumu hospodaření obce Malá Bystřice za rok 2023
 • návrh závěrečného účtu obce Malá Bystřice za rok 2023
 • účetní závěrka obce za rok 2023
 • rozpočtové opatření č. RO/2024/003
 • pacht pozemku p.č. 3928 a části pozemku p.č. 3985 dle přílohy č. 1 záměru pachtu nemovitosti č.j. 154/2024/OÚMB, v katastrálním území Malá Bystřice, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
 • rychlostní zkoušku motoristického podniku VALAŠSKÝ KLOBÚK 2024 v termínu 31. srpna a 1. září 2024

Vzato na vědomí

 • zpráva o poskytování informací
 • vratka půjčky z Mikroregionu
 • informaci o otevření parku před obecním úřadem a Pohádkové stezce v sobotu 4. 5.
 • informace k soutěži Hry bez hranic konané 8. 6. 2024 v naší obci

Společenská kronika

V měsících únoru, březnu, dubnu, květnu a červnu oslavili nebo oslaví své narozeniny tito jubilanti:

 • paní Streitová Věra, 89 let
 • pan Mikulenka František, 83 let
 • paní Sedláčková Věra, 91 let
 • pan Šrámek Vladimír, 80 let
 • paní Španihelová Marie, 84 let
 • paní Novosádová Věrka, 75 let
 • paní Labajová Helena, 70 let
 • paní Melichaříková Zdeňka, 86 let
 • pan Zajíček Milan, 70 let
 • paní Hanuliaková Marie, 89 let
 • paní Trusinová Emilie, 91 let
 • pan Jurošek Josef, 87 let
 • paní Trusinová Lydie, 86 let
 • paní Tescari Milena, 70 let
 • paní Ptáčková Drahomíra, 70 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

OPUSTILI NÁS

Dne 4. února 2024 nás navždy opustila paní Marta Šrámková.

Rodině a nejbližším vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu

Aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu pro druhou polovinu roku 2024 najdete na webu v záložce Termíny svozu odpadu.

Pozvánka na fotbalové utkání svobodných proti ženatým v sobotu 20. 7. 2024
Pozvánka na fotbalové utkání svobodných proti ženatým v sobotu 20. 7. 2024
Nabídka pracovního místa v Domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici
Nabídka pracovního místa v Domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici