Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Volba prezidenta ČR – hlasování do přenosné volební schránky

Informace k možnosti hlasovat do přenosné volební schránky

Občané, kteří mají ze závažných důvodů zájem volit doma, ať tento požadavek prosím sdělí na obecním úřadě v úředních hodinách nebo telefonicky na čísle 739 345 351 do pátku 13. září 2023 do 14 hodin.