Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Volba prezidenta ČR – informace k volebním lístkům

Informace k volebním lístkům

Oznamujeme občanům, že byly rozdány hlasovací lístky pro volbu prezidenta ČR, konanou ve dnech 13. – 14. ledna 2023.

Pokud občané z jakéhokoliv důvodu hlasovací lístky neobdrželi, mohou si je vyzvednout na Obecním úřadě v Malé Bystřici v úředních hodinách nebo ve dnech voleb ve volební místnosti.

Volby se uskuteční v kanceláři starostky na Obecním úřadě Malá Bystřice č.p. 55. Přístup do volební místnosti je bezbariérový.