Stromy pro budoucnost na místě starých

Pokračujeme s důležitou údržbou zeleně v naší obci. Ta vyžaduje naši pozornost a péči. Jednou z našich priorit je vzhled celého intravilánu obce, jeho krása, ale i bezpečnost. V rámci tohoto úsilí jsme se rozhodli odstranit i staré jabloně a také náletové olše u obecního úřadu, které již dosluhují a svým stavem představují riziko bezpečnosti, navíc také poškozují fasádu hasičské zbrojnice.

Je důležité říct, že naše rozhodnutí neznamená nedostatek úcty k přírodě. Právě naopak, ceníme si jí, jen je třeba občas přistoupit i k obměně novou výsadbou. Nové stromy budou ctít původní kultury, jako tomu bylo i v loňském sázení. Stromy vysazené na svahu u obce minulé jaro se až na jeden kus přijaly a rostou do krásy.