Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje o obnově dvou mostů ve Vsetíně-Jasence ze dne 4. března 2024

Dva mosty ve velmi špatném technickém stavu přestaví Ředitelství silnic Zlínského kraje v tomto roce ve Vsetíně-Jasence na silnici III. třídy směrem na Dušnou a Malou Bystřici. Silniční provoz bude veden po mostních provizoriích v blízkosti staveb a řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Předmětem díla je přestavba mostů ev. č. 05735-7 a ev. č. 05735-8 v intravilánu města Vsetín, které převádějí silnici III/05735 přes vodní tok Jasenka. Oba se postupně dostaly do velmi špatného stavu (hodnocení stupněm 6). Součástí zakázky je obnova povrchu obrusné vrstvy vozovky silnice III/05735 v úseku mezi mosty. V celém řešeném úseku bude položena obrusná vrstva v tloušťce 50 milimetrů. Krajnice bude dosypána recyklovaným materiálem. Celková délka řešeného úseku je 293 metrů.

Nový most 05735-7 bude proveden jako hlubině založený monolitický železobetonový otevřený rám s náběhy. Hlubinné založení bude řešeno pomocí skupiny mikropilot délky 6 metrů. Výstavba základových konstrukcí bude probíhat v pažených těsněných jímkách. Vozovka na mostě je navržena asfaltová dvouvrstvá. Most bude na mostních římsách vybaven mostním zábradlím se svislou výplní, výšky 1,1 metru. Koryto pod mostem bude opevněno dlažbou do betonu, která bude navazovat na betonové prahy.

Nový most 05735-8 je navržen jako hlubině založený integrovaný monolitický železobetonový otevřený rám s náběhy. Založení bude řešeno pomocí skupiny mikropilot vetknutých do skalního podloží. Vozovka na mostě je navržena asfaltová dvouvrstvá. Římsy jsou navrženy v šířce 800 milimetrů s ocelovým zábradelním svodidlem výšky 1,1 metru se svislou výplní. Koryto pod mostem bude opevněno dlažbou do betonu, která bude navazovat na betonové prahy.

Stavební práce budou realizovány na obou mostech současně v jedné etapě.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma REPONT, s. r. o., z Valašského Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 23,720 milionu korun (včetně DPH). Stavba bude financována z prostředků Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny v první polovině března 2024. Nové mosty budou zprovozněny pro silniční dopravu do konce října tohoto roku.

Uzavírky a dopravní omezení

Silniční provoz bude po dobu výstavy nových mostů převeden na mostní provizoria umístěná na návodní straně mostů. Střídavý provoz v jednom jízdním pruhu bude řízen světelnou signalizací.

Jeden most se obnovil již dříve

Na silnici III/05735 nechalo ŘSZK přestavět dříve již jeden z mostů – ev. č. 05735-6. Nový mostní objekt za 12,5 milionu korun zde slouží motoristům od roku 2014.

Kontakt:

Ředitelství silnic Zlínského kraje
Tel. 577 044 206
E-mail: podatelna@rszk.cz
Internetové stránky: www.rszk.cz