Jezero na Sedle (Cabské jezero)

Nabídka prodeje obecního dřeva

Zastupitelstvo obce se dne 28. 2. na svém 11. zasedání shodlo na odprodeji obecního dřeva u obecního úřadu. Jedná se o pokácené jabloně za cenu 400 Kč vč. DPH. Množství a stav nabízeného dřevo je možné si prohlédnout na místě. Nutno si zajistit vlastní odvoz bez většího časového odkladu.

Prosíme zájemce o zaslání poptávky na mail: starosta@malabystrice.cz