Nabídka prodeje obecního dřeva

Zastupitelstvo obce se dne 28. 2. na svém 11. zasedání shodlo na odprodeji obecního dřeva v místní části Bošová, u hlavní komunikace ze Vsetína. Jedná se o pokácené náletové dřevo (olše, smrk) za cenu 1900 Kč vč. DPH. Množství a stav nabízeného dřevo je možné si prohlédnout na místě. Nutný si zajistit vlastní odvoz bez většího časového odkladu.

Prosíme zájemce o zaslání poptávky na mail: starosta@malabystrice.cz