Pohled na část obce Malá Bystřice ze Svantovítovy skály

VAROVÁNÍ

Na potoce Malá Bystřice tekoucí přes obec byl právě naměřen 1. povodňový stupeň a na měrném bodě nad hrází Bystřička (U Bušů) je právě 3. povodňový stupeň. Momentálně se nejedná o bezprostřední ohrožení občanů, ale prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu kolem toku. Situace dále sledujeme.