Solidární projekt Malošci

Náš projekt míří do finále, proto bychom rádi shrnuli jeho samotný průběh a dopady jeho fungování v naší obci. Jednotlivé akce pořádané pro děti jsme Vám podrobně rozepisovali na stránkách Malošků na Facebooku a ve Zpravodajích. Snad jen pro připomenutí v září se děti vydali na podzimní výlet do přírody, v říjnu se zacvičili po vzoru pohybů jednotlivých zvířátek, v listopadu se setkali se seniory v naší obci a užili si společný program, v prosinci se adventně naladili na blížící se Vánoce. V lednu se vydali po indiánské stezce, v únoru si povídali o vláčcích a také si svůj vlastní vláček vyrobili, v březnu se díky našim dobrovolným hasičům dozvěděli více o jejich práci a prohlédli si hasičské auto, v dubnu se společně s maminkami vydali do solné jeskyně a Pohádkových lázní v Rožnově pod Radhoštěm a závěrečnou akcí celého projektu byla připravená pohádková stezka na začátku května.

Cílem projektu Malošci bylo vytvořit dětem bezpečné a podnětné zázemí, které jim umožní se scházet a rozvíjet společnou hru. Zacílením také bylo podpořit je v pohybových aktivitách a vybudovat v nich vztah k přírodě. Na základě rozhovorů s rodiči, vyhodnocení závěrečného dotazníku a hodnocení realizačního týmu dopady tohoto projektu hodnotíme velmi kladně. Díky pravidelnému setkávání se děti mezi sebou poznaly a prožily spoustu pěkných zážitků. Kromě dětí měly možnost se více poznat a spřátelit se i maminky. Programy jsme cílili i na propojení našich nejmenších s různými spolky v naší obci (hasiči, seniory) a podpořili tak děti v integraci mezi ostatní. Naše zázemí pro realizaci „Malošků“ se podařilo vybavit řadou pomůcek k rozvoji hrubé i jemné motoriky a spoustou užitečných věcí, které chceme využívat i nadále. O několik nejdůležitějších se musíme podělit i s vámi, jde tedy o: psychomotorický padák, ortopedické podlahy, reproduktor s mikrofonem, balanční dráhu, overbally, výtvarné potřeby, drobné hudební nástroje, montessori hračky, Lego Duplo, prvky pro venkovní aktivity apod.

Celou realizaci projektu měl na starosti realizační tým, jehož členkám bychom chtěli vyjádřit obrovské poděkování za ochotu, čas a nápady, které do samotného fungování projektu vložily.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Evropský sbor solidarity – Projekt solidarity.