Pohled z výšky na osadu a kopec Santov

Revitalizace veřejných prostranství v obci

Již před dvěma roky jsme začali s úpravami veřejných prostranství a ploch.

Letošní jaro jsme se vrhli na místní část Malenov. Došlo k vyřezání náletových dřevin a pročištění příkopy nad obecní cestou. Také se uklidil celý svah u autobusové točny a pokácely dřeviny, které rostly do vedení veřejného osvětlení.

V letních měsících bude následovat výměna sloupů veřejného osvětlení, které jsou už v havarijním stavu. Rovněž posuneme sběrné místo na odpady tak, aby nebylo přímo patrné z hlavní cesty, jelikož je využíváno nebo spíše zneužíváno projíždějícími lidmi.

Na přiložených fotografiích můžete porovnat stav před a po zahájené revitalizaci.