Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Harmonogram svozu odpadu v druhé polovině 2023

Aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu pro druhou polovinu roku 2023.

Na webu obce, v záložce Termíny svozu odpadu, najdete aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu (plasty a obalové kovy) v druhé polovině roku 2023.

Harmonogram svozu odpadu v druhé polovině 2023