Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

V působnosti obce Malá Bystřice proběhne v sobotu 9. září 2023 od 8 do 9 hodin u obecního úřadu sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

V působnosti obce Malá Bystřice proběhne v sobotu 9. září 2023 od 8 do 9 hodin u obecního úřadu sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

PŘEDMĚTEM SBĚRU BUDE:

  • nebezpečný odpad – OLEJE, PLECHOVKY OD BAREV, OBALY A NÁDOBY NA ŠKODLIVINY, LÉKY, BATERIE, ZÁŘIVKY…
  • velkoobjemový odpad – NÁBYTEK, MATRACE. KOBERCE, LINOLEA, UMYVADLA, KOČÁRKY…
  • elektroodpad – DOMÁCÍ ELEKTROSPOTŘEBIČE , RÁDIA, LEDNIČKY, TELEVIZORY…

Občanům, kteří nemají žádné prostředky k odvozu odpadu bude po tel. domluvě do 5. 9. 2023 s panem Válkem (tel. 737 235 158) odpad odvezen ve dnech:

  • úterý 5. 9. – horní konec, Malenov
  • středa 6. 9. – dolní konec, střed obce
  • čtvrtek 7. 9. – Santov