Změna v organizaci veřejné dopravy

V sobotu 9. prosince od 9:30 do 16:40 hod. dojde z důvodu konání akce ,,ÚAMK DALTEK RALLY 2023″ k úplné uzavírce silnice III/05735 mezi obcemi Malá Bystřice a Růžďka.
Z tohoto důvodu dojde na autobusových linkách k následujícím změnám:

Linka 621
Spoje 203 a 204 budou mimořádně končit/začínat v zastávce “Růžďka, Dušná, rest.”, která bude dočasně přesunuta o cca 470 metrů směr Vsetín k turistickému přístřešku.
Spoje 205, 207, 254 a 256 budou mezi zastávkami ,,Vsetín, Dolní nám.” a ,,Malá Bystřice, rest. U Bušů” vedeny po objízdné trase přes obce Jablůnka a Bystřička.
Tyto spoje neobslouží zastávky v úseku:
,,Vsetín, Dolní Jasenka” – ,,Malá Bystřice, škola”

Linka 622
Spoje 201, 202, 204, 210, 214 a 215 budou v uvedeném čase mimořádně končit/začínat v zastávce ,,Malá Bystřice, rest. U Kočibů.”

Zastávky ,,Růžďka, Dušná, rozc. Cáb” a ,,Malá Bystřice, revír” budou v uvedenou dobu obslouženy POUZE spoji 206 a 253 linky 621, které budou vedeny bez omezení v celé trase.