Výsledky Tříkrálové sbírky 2024

V letošním roce se v naší obci podařila vybrat opět krásná rekordní částka 18 675 Kč. Charita Valašské Meziříčí Vám všem zasílá velké poděkování za Vaši štědrost a ochotu pomoci.

Děkujeme celé skupince Tří králů a jejich koordinátorce za obětavost a vynaložené úsilí, bez kterého by se nepodařilo takto krásného výsledku dosáhnout.